Bratach Uimhir 9. Saoránacht Domhanda: Taisteal

 

 

 

 

 

Deireadh Fómhair

 

06.09.21

Seo an coiste nua don Bhratach Glas

 

Tháinig an Bratach Uimhir 9!
Tá an seanchoiste ar an taobh chlé, agus an coiste nua ar an taobh dheis.

 

 

 

Chuaigh Rang 6 amach go dtí Teach Turlough ar an15.09.21.
D’eagraigh Mayo Sports Partnership agus Green Schools an turas rothaíochta seo.

Clic anseo chun pictiúir a fheiceáil.

 

 

Bealtaine 28:

Tá an Bratach Againn!

 

Tháinig an deascéal inniu
go mbronnfar an 9ú mbratach i Meán Fómhair

 

 

Bealtaine 19

 

An Lá Aicsean!

Bhí siúlóid timpeall na scoile eagraithe ag Rang 5

 

Pictiúir de Rang 6 ar an mBealach Glas go Turlough anseo

 

 

Aibreán 2021

 

Seo Rang 6 ar cheacht rothaíochta timpeall an bhaile

Pictiúir eile anseo

 

 

Bláthanna nua:

Chuir Rang 5 le Múinteoir Michelle bláthanna nua timpeall na scoile

Pictiúir eile

 

 

22.04.21: Bhí agallamh ar zoom againn le Lukasz ó Green Schools

Labhair an coiste go léir faoin obair a bhí ar siúl againn

D'éirigh go maith linn!

 

 

Seo an plean do chosán coille céadfaí (woodland sensory trail) atá á ullmhú ag an scoil

 

 

Márta 2021

 

Seo an plean ag Múinteoir Michelle chun pollination a fheabhsú sa scoil.

Clic anseo chun é a léamh

 

 

 

Ag Taisteal ar Scoil:

Seo na bealaí a thángamar ar scoil ar 24.03.21

 

 

Scoot le Scil!

 

 

 

Quizzes!

 

 

Comórtas scríbhneoireachta don Bhratach Glas

Clic anseo chun aistí agus dán amháin a scríobh Rang 6 a fheiceáil

 

 

 

Feabhra 2021

 

Tá an leabhar seo go hálainn agus is lámhleabhar é faoi conas
ár ngairdín scoile a dhéanamh níos fearr don bithéagsúlacht. 
Beidh gach rang in ann áit a phiocadh le feabhsú agus
tá smaointí simplí agus cabhrach istigh sa leabhrán seo
Garden Wildlife Booklet
.

 

Táimid ag iarraidh cabhair a fháil ó Chomhairle Chontae Mhaigh Eo
chun deontas a fháil i dtreo timpeallacht na scoile a fheabhsú
maidir le crainn agus gnáthóga (habitats) a chothú.

 

 

 

 

 

Eanáir 2021

 

Amuigh faoin Aer:

Click here to see other walking and cycling routes in use by Rang 6 during Lockdown

 

 

 

Nollaig 2020

 

Dánta faoi shiúl ar scoil agus an timpeallacht

Click here to see poems from Rang 6 about walking to school.

 

 

 

Samhain 2020

 

 

Rinneadh suirbhé ar an trácht taobh amuigh den scoil ar maidin

Look at the traffic numbers during a Level 5 Lockdown!

Léiríonn an treoghraf seo na hamanna leis an méid is mó tráchta

Rang 5 agus 6 enjoyed an online conference on sustainable cities and better air quality.
Bhí rang ealaíne ann freisin!

B'fhearr linn cathair gan trácht mar seo

Pictiúir eile ag léiriú cathracha le agus gan trácht anseo

 

 

 

Deireadh Fómhair 2020

 

 

 

Meán Fómhair 2020

 

Clic anseo chun fís a fheiceáil a spreagann daoine
chun rothaíocht nó siúl ar scoil, nó scútar a úsáid.

 

 

Táimid ag súil le foscadh nua do na rothair:

Tá súil againn go mbeidh foscadh nua ag an scoil!

 

 

 

Turas go Turlough ar an mBealach Glas

Pictiúir anseo

 

 

 

 

Meitheamh 2020

 

Mana don Téama Taisteal

Travel Theme Green Code

Click here to see how we selected our Green Code

 

 

Márta 2020

 

Rinne Rang 6 cúrsa rothaíochta le Gerry Butler ó Chomhairle Chontae Mhaigh Eo.
Chuamar amach ar na sráideanna le Noel Gibbons, Road Safety Officer, agus beirt Gharda.
Pictiúir anseo

 

 

Feabhra 2020

 

17.02 - 28.02

Ag dul ar Scoil: Clic anseo chun modhanna taistil a fheiceáil.
Click here to see means of transport used in February 2020.

 

 

 

Labhair Lukasz faoi bhealaigh dul ar scoil timpeall an domhain

Pictiúir anseo

 

 

Nollaig 2019

Bígí cúramach ar na bóithre an Nollaig seo...

...gus smaoinígí ar an timpeallacht!

 

 

 

12.11.19:

Seo na bealaí a thagaimid ar scoil: Ranganna 1-6

siúl
rothaíocht
carr
bus
park'n'stride

 

 

24.10.19:

Seo bealaí gur féidir linn Park 'n' Stride a dhéanamh

 

These are the two best Park 'n' Stride routes to avoid traffic

 

05.11.19:

Rinneamar staidéar ar bhealaí Park 'n' Stride le Lukasz. Pics anseo.

 

Click here for large format version

 

Click here to see the audit done by Lukasz

 

 

 

 

Seo aiste a scríobh Fiadh i Rang 6
Tá aistí eile anseo

 

Luaigh Jeaic, Rang 6, an fhís seo:

Féach ar 'Nature Now' (Greta Thunberg agus George Monbiot)

 

 

 

11.10.19:

Suirbhé taistil ar siúl ag Lukasz: pictiúir anseo

 

Rinne sé suirbhé taistil sna ranganna 1-6

Seo graif a rinne Rang 6 le heolas maidir le teacht ar scoil...

 

 

...agus seo sampla de na graif a rinne Lukasz:

Click here to see the suite of graphs done by Lukasz