Bratach Uimhir 8. Saoránacht Domhanda: Timpeallacht na Farraige

 

 

Tá triúr daoine nua ar an gcoiste don bhliain seo!

 

 

An Plean Gníomhaíochta: Our Action Plan for this two-year period
Click on either link to download the document

 

 

 

 

 

Seo ár mana, our Green Code for the Marine Theme:

 

 

Márta 2019

 

Plaisteach

 

 

Eanáir 2019

 

Sa bhliain 2010, bhí taispeántas faoi shaol san fharraige

 

 

Nollaig 2018

 

Curricular Work: English, Rang 4

Who is this newcomer? Look at the following cartoon for an idea!

 

 

 

 

 

Samhain 2018

 

Man vs Earth


Raicheal ó Rang 6 a fuair an fhís seo

 

 

Sábháilteacht ar do rothar

Fís faoi rothaíocht déanta ag Rang 6:

 

 

 

 

22.10.18

 

 

Tógadh na seanrudaí leictreonacha, cadhnraí agus bolgáin inniu.

 

 

 

Síolta á chur ag Naíonáin Shóisearacha

 

 

 

Feachtas i gcoinne Buidéil aon-úsáid:

Roghnaigh buidéal gur féidir leat úsáid arís agus arís eile. Choose a reusable bottle!

 

 

Deireadh Fómhair 2018:

15%
85%


 

 

Agus féach anois ar na torthaí den suirbhé i Mí na Samhna, 2018:

 

 

 

 

 

09.10.18

Ceistneoir faoin bhfarraige déanta arís!

Clic anseo chun na torthaí a fheiceáil

Na torthaí ón mbliain 2017 anseo

 

 

 

28.09.18:

Naíonáin Mhóra ag an bhFaiche: pictiúir anseo

 

 

 

16.09.18:

Blue Planet 2 ag labhairt faoi na farraigí

 

 

Meitheamh 2018:

Rinne Rang 2 turas álainn go dtí an trá

 

 

Meitheamh 2018:

Rinne Rang 6 Michelle staidéar ar bhreosla:

Fuinneamh Inathnuaite agus Neamh-inathnuaite

(Renewable and non-renewable energy)

Click on the links below to download these powerpoints

 

 

 

 

13.06.18:

eolas anseo

 

 

07.05.18:

Glanachán an Earraigh: Pictiúir anseo

 

 

Bealtaine 2018:

Bhí Rang 5 i dTeangmháil le TD's sa rialtas

 

Litir amháin anseo:

 

 

24.04.18

Turas Álainn

Chuaigh páistí ón scoil go Ballycroy chun foghlaim faoin timpeallacht agus úsáid uisce.

 

 

23.03.18

Labhair Seán agus Tomás faoi Uisce Glan

Pictiúir anseo

 

 

23.03.18

Ardaíodh €470 ar son páistí i Uganda ón gcrannchur agus lá gan éide scoile.

 

 

Clic anseo chun fís faoi ghlanadh uisce a fheiceáil

 

 

08.03.18:

Chuaigh Rang 5 go dtí an trá agus an cladach ag Bá na Gaillimhe.

 

 

 

Volvo Ocean Race Against Plastic

Ceachtanna anseo

 

 

Bruscar san Fharraige

 

 

Feabhra 1:

Seo bruscar ón abhainn. Thaispeáin Múinteoir Pádraig é don scoil.

 

 

Eolas faoi phlaisteach san fharraige

clic anseo

 

 

Ceistneoir faoin timpeallacht san fharraige

Torthaí anseo

 

 

 

Eolas faoi Uisce sa Timpeallacht:

 

An Timthriall Uisce anseo

 

 

An Timthriall Uisce san Astráil

 

 

Eolas ón suíomh bbc.co.uk anseo