Bhí Seachtain na Gaeilge 2005 idir an seachtú agus an deichiú lá Mí Márta

 

Seo dhá fhís:

Seachtain 2005 Cuid1

 

Seachtain 2005 Cuid2

 

Chas ceoltóirí ó Rang 2 Óró Sé do Bheatha 'Bhaile

Ansin, chas siad 'Tá Dia anseo, anois'

Bhain gach duine sult ón dráma a rinneadh don Chéad Fhaoistin 'An Chaora a chuaigh ar Strae'

 

 

Chuaigh Rang 3 go Teach Turlach agus Músaem an tSaoil Faoin Tuath chun suaitheantaisí Naomh Pádraig a dhéanamh. Go raibh agaibh a Thomáis agus a Vivian, a stiúraigh an ceardlann.

Seo samplaí den obair a bhí déanta

 

 

 

Seo cuid den slua mór ag féachaint ar an gcomórtas bréagéadaí a rinne an dá Rang 1

Rinne Múinteoir Conall agallamh le gach páiste

…agus is iad seo na buaiteoirí!

Seo na páistí ó Rang Niamh

Seo na páistí ó Rang Nóirín

 

 

Aiste a bhuaigh duais:

Tagann RTÉ

Lá amháin, fuair an scoil a lan leabhar agus dhíol siad iad i gcomhair an tsunami. Rinne an scoil a lán airgead. An oíche sin, bhí an t-airgead fágtha sa scoil. Tháinig daoine agus ghoid siad an t-airgead. Ar maidin chonaic muid go raibh an t-airgead go léir imithe! Chuir muid glaoch ar na gardaí agus tháinig siad go tapaidh. Dúirt siad go raibh súil acu go mbeidh siad in ann an daoine a fháil. "Tá súil againn freisin" a dúirt an múinteoir, agus aghaidh bán uirthi. Tá súil agam nach dtarlódh aon rud mar seo arís. An oíche sin bhí na gardaí fós sa scoil ag cuartú fianaise. Tháinig na gadaí ar ais sa scoil. Cheap siad go ndearna siad dearmad ar a rudaí. Chonaic na gadaí na gardaí agus rinne siad iarracht éalú. Ach fuair na gardaí iad agus thóg siad iad go dtí príosún. Ag a naoi a chlog an mhaidin dar gcionn fuair an scoil an t-airgead ar ais agus chuaigh an t-airgead go léir go dtí na daoine san Áis. Chabhraigh sé go mór leo. An lá sin tháinig RTE go dtí an scoil. Nuair a chuala siad go bhfuair muid an t-airgead go léir ar ais bhí siad ag iarraidh an scéal a chur ar an teilifís. An lá sin an lá is fearr a bhí agamsa ar scoil mar fuair gach duine an rud a bhí siad ag iarraidh.
Bhí cóisir ag gach rang gan na múinteoirí agus ní raibh sé sa scoil. Bhí sé sa phictiúrlann. Tar éis é sin chuaigh muid go dtí Gaillimh agus thóg mo mhamaí agus mo dhaidí muid ansin. Chuaigh mo chara síos linn freisin. An oíche sin bhí muid ar an teilifís freisin.

le Karla Ní Riagáin, Rang 4

 

Chas Eva, Marissa agus Eibhlín ceol álainn dúinn ar an Luan

Chan Máire Treasa dúinn freisin

Rinneamar taifeadadh ar gach rud!

Bhí gach clár fógra maisithe ar bhealach álainn

 

Léigh an t-údar, Colmán Ó Raghallaigh, ó roinnt dá chuid leabhar do Ranganna 1 agus 3

Seo páistí ó Rang 3 ag baint sult as

 

 

Bhí dhá cheardlann drámaíochta i rith na seachtaine

Seo Rang 4

Agus seo Rang 5

 


Bhuaigh Naoise duais leis an dán seo

 

 

Emily agus Lycia, Rang 3

Caitríona Ní Mhaolmhuaidh, Rang 1 Niamh

Seo na buaiteoirí on gcomórtas seanfhocal ag Ranganna 1, 3 agus 4.

Diarmuid agus Shannagh, Rang 4

Meaghan Nic Eoghan, Rang 1 Nóirín

 

 

Seo pictiúr déanta ag Aoife i Rang Naí. Shin. Nóirín


Aoife Ní hAileagáin

Gráinne Nic Nioclás

Is iad seo na pictiúirí is fearr a bhí daite isteach ag na Naíonáin Shóiseareacha (Nóirín agus Máire)

 

 

Bhí Tráth an gCeist idir na páistí ó Ranganna 5 agus 6

 

 

Scríobh Arthur Ó Súilleabháin (óg) dráma darb ainm 'Rap-unzel'.
Chuir Rang 5 ar an ardán dúinn é ar an Déardaoin.

 

 

Seo Art Ó Súilleabháin (fásta), a thaispeáin a chuid filíochta do Rang 4

 

 

Bhuail an t-údar Ré Ó Laighléis isteach chugainn.
Léigh sé scéalta óna leabhar Bolgchaint do Ranganna 5 agus 6.

 

Bhuaigh Seán Mac Pháidín, ó Rang 5, duais leis an dán seo:

Céard atá i mo mhála siopadóireachta?
Tá trátaí, tá prátaí
Tá ubh, tá subh
Tá polo, tá rolo
Tá pizza, tá pasta
Tá geansaí, tá bristí
Tá mapa, tá hata
Tá leigheas, tá liathróid de gach saghas
Tá úll, tá oráiste, beidh gach duine sásta
Tá a lán rudaí i mo mhála siopadóireachta.

 

 

Seo buaiteoirí ó na comórtaisí Aistí agus Filíochta

An trí fhoireann ab fhearr sa tráth na gceist

Ealaíontóirí óga den scoth

 

Na páistí is fearr ó thaobh labhairt na Gaeilge

 

Léirigh na páistí seo seanfhocail trí phictiúir áille a dhéanamh

 

Ag an deireadh, d'fhág Maire Treasa slán le gach duine sa halla.
Faoin am seo, bhí na naíonáin go leir imithe abhaile!

 

Ár mbuíochas do Mhúinteoir Niamh a d'eagraigh na himeachtaí do Sheachtain na Gaeilge i Scoil Raifteirí,
agus do na múinteoirí is na páistí uile a ghlac páirt sna heachtraí.

Back to top