14ú Bealtaine 2002
Focal ón gCathaoirleach

Ar son Bhord Bainistíochta Scoil Raifteirí, cuirim céad míle fáilte romhaibh go léir chuig Oíche na Rásaí. Fáilte faoi leith roimh ár gcara dílis, Micheál Ó Muircheartaigh. Ní h-é seo an chéad uair a dtáinig Micheál go Caisleán an Bharraigh chun cabhrú le ciste Scoil Raifteirí.

De bharr fás suntasach na scoile le cúpla bliain anuas, tá seomraí breise ag teastáil agus tá síntiús áitiúil le h-ardú chuige seo. Tá mé fein go pearsanta agus baill uilig na Bhoird an-bhuíoch do Choiste na dTuistí atá ag obair go dian dícheallach ag ardú airgid tré oícheanta mar seo a eagrú.

Ár mbuíochas freisin d'urraithe uilig na h-oíche, dóibh siúd go léir a cheannaigh capaill, agus do gach éinne a thug cúnamh agus tacaíocht dúinn ar bhealach ar bith.

On behalf of Scoil Raifteirí Board of Management, I welcome you all to our Race Night. A very special word of welcome and gratitude to our loyal friend, Micheál Ó Muircheartaigh, who once more has travelled from Dublin to help us in our fund-raising.

Due to a huge increase in our enrolments in the last few years, it in now necessary to build an extension, for which the Department of Education will require a substantial local contribution. I would, therefore, like to express my own gratitude and that of all the Board members to our hard-working Parents' Committee, who have organised this and other fund-raising events.

Many thanks also to the various sponsors of this event, those who purchased horses and who assisted in any way.

Úna Ní Ghabhláin,
Cathaoirleach.

Seo pictiúirí ón oíche!


Seo Máire agus Gina ag díol na gcláracha.

Ag tógáil bets, bhí
ÁINE, JO, KEITH, BETTY AGUS CRISTÍN.

Place your bets!

Two Gentlemen...


...Studying the Form

Bhuaigh daoine airgead i rith na hoíche!

Slán libh anois, agus go raibh míle maith agaibh go léir!

back to top