POLASAÍ FRITH-BHULAÍOCHTA SCOIL RAIFTEIRÍ (05/02/13):
Tugaimid aire dá chéile!

 

POLASAÍ:
'Gan mhilleáin' Táimid ionraic. 'Honesty is the best policy'
We don't blame others. We tell the truth. We care.

 

CÉIMEANNA:
1. Dátaí, am, eolas faoi na rudaí atá ag tarlú scríofa sa dhialann scoile...páistí.
2. Páiste ag insint an scéil do thuiste.
3. Inis do mhúinteoir faoin iompar bulaíochta.
4. Suirbhé Ranga: Tá duine gortaithe agus i bpiain. Táimid buartha. Scríobh síos an rud a tharla go hionraic. Beidh an mhúinteoir ag cabhrú chun an tiompair bulaíochta a stopadh.
5. Stráitéisí Iniste.
6. Aghaidh Cúraim caillte agus coinneáil loin.
7. Athfhás agus tús nua.


PÁISTÍ CURTHA AR AN EOLAS:
A ar scoil -12ú Samhain 2012. Tá R1-R6 traenáilte ar an eolas le stop a chur le bulaíocht. Tuigeann gach duine sa scoil. Tá a fhios ag gach duine. Nílimid chun iompair bulaíochta a úsáid riamh.


OÍCHE EOLAIS na dTuismitheoirí: sa scoil ar an 12/11/12.
03/12/13: CRUINNIÚ EOLAIS do bhaill AN BHOIRD agus COISTE na dTuistí.
10/12/13: CRUINNIÚ EOLAIS do FHOIREANN NA SCOILE.
04/02/13: Cruinniú Bord Bainístíochta.


GEALLTANAS: Táimid ag síniú ar an 05/02/13 sa rang. Táimid ag tabhairt gealltanais nach ndéanaimid iompar bulaíochta. As seo amach, ní bheimid buartha, ná ag seasamh ar an taobh. Ní thabharfaimid an tsúil dhall/cluas bhodhar má tá rud ag tarlú do dhuine sa scoil.


CÁRTAÍ CÚRAIM: Tá na cártaí cúraim roinnte amach ar an 05/02/13 sa rang. Coinneoimid ár dtrí aghaidheanna cúraim. Leanaimis ar aghaidh ag tabhairt aire dá chéile!

28/01/13: FOIREANN CÚRAIM-TUISMITHEOIRÍ.