Nollaig 2014

 

Ceolchoirm na Nollag

11.12.2014

click on the images for large-scale versions

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceolchoirm 2014

 

 

Carúl Inis Córthaigh

 

 

Ceolchoirm 2014 Múinteoirí

 

Grianghrafanna eile
more pictures

 

 

Oíche Chiúin

Oíche Chiúin, oíche Mhic Dé,
Cách ‘na suan, dís araon,
Dís is dílse ag faire le spéis,
Naí beag gnaoi-gheal ceannantais caomh,
Críost ina chodladh go séimh,
Críost ina chodladh go séimh.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

Bianco Natal’, Santo Natal’
Tutti qua, dormono già
Solo Maria veglia ancora
Un piccino si stringe al cuore
Dormi Gesù bambino
Dormi bimbo divino.

 

Dún do Shúile

Dún do shúil’ a rún mo chroí
A chuid den tsaol sa ghrá liom.
Dún do shúil’ a rún mo chroí
Is gheobhair féirín amárach…(fan 6 beats)

Beidh do Dhaid a’ teacht gan mhoill ón gcnoc
Agus cearca leis
Ó codl’ go ciúin ‘do luí sa chuid
Agus gheobhair féirín amárach.

Dún do shúil’ a rún mo chroí
A chuid den tsaol sa ghrá liom.
Ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú…(fan 21 beats)

Tá an samhradh a’ teacht le grian is le teas
Agus duillúir glas ar phrátaí
Tá an ghaoth a’ teacht go fial aneas
Agus gheobh’mid iasc amárach

Dún do shúil’ a rún mo chroí
A chuid den tsaol sa ghrá liom
Dún do shúil’ a rún mo chroí
Is gheobhair féirín amárach.

 

 

Feed The World

It's Christmas time, and there's no need to be afraid
(Rang 6) At Christmastime, we let in light and we banish shade 
And in our world of plenty we can spread a smile of joy 
(Rang 3) Throw your arms around the world at Christmastime 
But say a prayer, and pray for the other ones 
(Rang 4) At Christmastime, it's hard, but while you're having fun 
There's a world outside your window 
And it's a world of dread and fear 
(Rang 5) Where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear
And the Christmas bells that ring there
Are the clanging chimes of doom
Well tonight we're reaching out and touching you
Bring peace and joy this Christmas to West Africa
A song of hope, when there's no hope tonight
Why is comfort to be feared?
Why is to touch to be scared? 
How can they know it's Christmas time at all?...
Here's to you, raise a glass to everyone
And here's to them, and all their years to come
Let them know it's Christmas time for all

Feed the world, let them know it's Christmas time again
Feel the world, let them know it's Christmas time again
Heal the world, let them know it's Christmas time again

 

Carúil Inis Córthaigh

Ó tagaig’ uil’ is adhraigí
An leanbh cneasta sa chró’na luí
Is cuimhnígí ar ghrá na Rí,
A thug dár saoradh anocht an naí
‘S a Mhuire Mháthair i bParrthas Dé,
Ar chlann bhocht Éabha, guí ‘nois go caomh,
Is doras an chró, ná dún go deo,
Go n-adhram feasta Mac Mhuire Ógh

I mBeithil thoir, i lár na hoích’,
Ba chlos an dea-scéal’ d’aoirí
Go follas don saol, ón spéir go binn,
Bhí aingle ‘canadh ó rinn go rinn
“Gluaisig’ go beo,” dúirt Aingeal Dé
“Go Beithil sall, is gheobhaidh sibh É
‘Na luí go séimh, i mainséar féir
Siúd é an Meisias, a ghráigh an saol.”

 

 

Siya Hamba

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos' (x2)
Siya hamba, hamba, hamba-ho, Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos' (x2)

We are marching in the light of God. We are marching in the light of God (x2)
We are marching, marching, marching, ho, we are marching in the light of God (x2)

Táimid ag máirseáil i solas Dé, muid ag máirseáil i solas Dé. (x2)
Muid ag máirseáil, máirseáil, máirseáil-hó, muid ag máirseáil i solas Dé (x2)
(mall) Muid ag máirseáil i solas Dé…Siya Hamba!