Aiseolas ón suirbhé Mhata a rinne tuismitheoirí anseo
(feedback here from Maths homework survey for parents completed Nov 2015)

Aiseolas ón suirbhe a rinne páistí anseo
(feedback here from Maths survey completed by students, Nov 2015)

Apps anseo chun Mata a dhéanamh ar an iPad (iPad Maths apps)


Acmhainní padlets anseo

Acmhainní ar Maths Week anseo

 

 

Samplaí Mata/Maths Examples anseo

 

 

Acmhainní Mata

 

Khan Academy Website

Free online Maths resources

 

1: Cruthanna agus Achar (geochlár idirghníomhach, Tangraim, Triantáin...)

Clic!

Shapes and Area (interactive Geoboard, tangrams, triangles etc...)

...

2: Codáin Balla idirghníomhach ag athrú ainmneora

Clic!

Fractions Change the denominators and numerators on this interactive fraction wall

...

3: Codáin Fraction Tracks Game (codáin chóibhéasacha)

Clic!

Fractions Move counters across tracks using equivalent fractions. Two-player game.

...

4: Codáin Ag suimiú codán (codáin chóibhéasacha)

Clic!

Fractions Practise adding fractions by getting LCD

...

5: Codáin Ag suimiú codán ag úsáid ciorcail

Clic!

Fractions Practise adding fractions using a circle (pizza shape)

...

6: Codáin Raon gníomhachtaí ar Scoilnet

Clic!

Fractions Selection of activities on Scoilnet

...

7: Cóimheas Cluiche le éisc

Clic!

Ratio Fishy Game

...

8: Cóimheas agus Comhréir Raon cluichí

Clic!

Ration and Proportion A selection of games

...

9: Cleachtadh ag dealú airgead, deachúlacha, codáin, uimhreacha treocha

Clic!

Subtraction Practice money, decimals, fractions, directed numbers

...

10: Cluichí Loigic Sugar Sugar agus cluichí eile

Clic!

Logic Games Sugar Sugar and other puzzles

...

11: Obair le Admháil Áireamháin bunaithe ar admháil siopadóireachta

Clic!

Calculations based on a till receipt

...

12: Céad Cearnóg aimsigh na huimhreacha in easnamh

Clic!

100-Square game locate numbers fast!

...

13: Cluichí do naíonáin

ictgames.com

Games for the infant classes

...

14: BBC Maths

KS 1 (infants) KS 2 (middle classes) KS 3 (senior classes)

...

15: Tower of Hanoi

Clic

Puzail bunaithe ar loigic

...

16: An t-Am

Clog a Léamh

Read the time

...