17/06/15.

A Thuismitheoirí, a Cháirde, ‘Beatha teanga í a labhairt!’ Lean ar aghaidh ag labhairt í!

Buíochas le gach duine-foireann, tuismitheoirí agus páistí as ucht bhúr dtacaíocht i rith na bliana. Thank you to all-staff, parents and pupils for your kindness and support during this school year. Pupils have made progress in subject areas, and have learnt from the opportunities, experiences, activities, etc. School reports are issued this week by e-mail for your attention-keep positive support for your child and keep realistic regarding progress in tests. Check NCCA website regarding interpretation of results. Well done to all. We look forward to pupils returning to school eager for learning on TUESDAY September 1, 2015, check website for calendar, etc. Thank you for your support- meetings, implementation of new school initiatives, school rules, attendances and help during school activities for our pupils.!

Obair Scoile 2015: Staff recruitment- some staff allocations unavailable at thistime.

1000B to Coiste na dTuistí and to all the hardworking parents for your support and contributions towards fundraising for SR amounting to €5,829.34 for this year. Funds raised spent towards ICT equipment, repairs and up-dated in classes and office as required. This work will be on-going as digital whiteboards will need replacing as funds permit.
Uimhreacha scoile go maith-253 sa scoil, 259 ag téastáil do oide nua do Mhean Fómhair.
Intake numbers are positive for new teacher in September 2016.
Rang meascaithe de R2/R3 ag dul ar aghaidh go maith-GRMA gach duine.
Mixed class R2/R3 arrangement is working well. Parental support is much appreciated.
Comhghairdeachas le Gearóid agus Foireann Múinteoirí do Ghradam na Scoileanna Digíteacha agus do Choiste an Bhraitigh Ghláis do bhrat 6 ‘Saoránacht Domhanda’ a ghruchaint 2015.
Comhghairdeachas do Fhoireann na Buachaillí/Cailiní do Chroabh an Chontae a ghruchaint i gCnoc Mhóir. 1000 Buíochas le Gearóid agus Pádraig as ucht na hoibre don traenáil.
Parents work on this is required for successful swimming for 2015/16: Ranganna Snámha do R2-R6 for 7 (30 min. classes) on Mondays beginning 7/9/15. Bring children transferring into R2 to the Castlebar Swimming Pool during holidays, so that they are familiar with the changing area! (long hair in ponytail). Last swimming class on 19/10/15.
Athbhreithniú: Polasaí NUA Frith-Bhulaíochta R1-R6…June 2015.
Annual Review of New Anti-Bullying Care Credit Programme for R1-R6.

Plean 3 Bhliana na Mata-Achievements over 3 years-Review of Targets/Actions MF 2015. New Focus to be planned. Lean ar aghaidh le na Mataí phraictiúil, cluichí ar suíomh idirlíona na scoile, ‘Scratch’, agus clár IXL do R6 2015. Three year Mathematics plan to be reviewed- we will continue with practical mathematics, games on the school website, Scratch Programme and R6 2015 will continue with new online IXL programme with school and home access. Khan Academy-programme is another excellent mathematical programme available free of charge which may be suitable for pupils to practice maths during the summer holidays.

Coiste na dTuisti-oíche amach, ardú airgead don scoil-oíche mhaith!
‘Oíche Amach Garbo’s fund-raiser for school-great night of dancing!

SUMMER WORKS 2015: SR-PLEAN deiridh aontaithe ar suíomh SR an tseachtain seo chaite do Shláinte agus Sábháilteachas na daltaí scoile. *Féach ar Phlean, bhúr dtuairimí curtha ar aghaidh ar e-poist 11/06/15.
Plan for Health and Safety for school car-park users. *Please see FINAL AGREED plan for your information. All of your suggestions have been forwarded for deadline 11/06/15.

Additional car parking spaces will be available as per Town Council plan for usage-see school blog.

Plean do Pháirc Nua do Chaisleán an Bharraigh- sconscaí déanta! Geata ard le teacht-siopa na rothair le bheith críochnaithe i rith laethanta saoire an tsamhraidh. Plan for Castlebar New Town Park provided by Council: car-parking spaces provided when area is completed-pending funding-plan for roadworks in Springfield from council posted on our website for viewing, new crossing, traffic calming etc.
Plean le cuí a chur ar seomraí. Obair i rith an tSamhraidh tríd Scéim Soisialta.
Works during holidays to help out from the Social Schemes.

Campa Samhraidh do pháistí bunscoile sa scoil ar an 6-10/07/15. €40 an pháiste-forms sent by e-mail/available in oifig na scoile. 10-2pm gach lá. (5 cláraithe)
Foireann Scoile/School Staff: Deá-ghuí agus ár mBeannachtaí lenár múinteoirí a obraíonn go dian dícheallach. 1000B for all your work for our school children. Special thanks to all who have worked with us this year: Melanie Joyce-cleaner, Laura Uí Mháille-rúnaí, John McGovern-caretaking, Múinteoir Rachel Ní Dheirg. It is with sadness for our school community that changes are taking place for next year. We wish An tAthair Pat the best of luck as he moves to Tuam after spending 14 years in Castlebar. Sláinte mhaith agus ádh mhór do na blianta le teacht. Ár mBeannachtaí agus ár mbuíochas duit a Athair Pádraig as ucht 14 bliain de seirbhís iontach a thug s&eacu! te; do pháistí, tuistí, foireann agus Bord Bainístíochta na scoile. ‘Ní neart go cur le chéile!’ ‘Go neirí leat’, a Athair Pat will take place in halla na scoile at 12pm tomorrow (18/06/15) le comhrá, ceol, craic, cupán tae agus cáca-fáilte to everyone, parents are asked to use park and stride, so that spaces are available.

Imeachtaí/Events 2014/2015: We do our best to ensure that ability and talent of all pupils is recognized and nurtured. Should any activity be overlooked here below, I would be sure that it has been acknowledged in class/school. Seo cuid de na imeachtaí a tharla i rith na bliana sa scoil/buíochas le gach duine bainteach, páistí, múinteoirí, tuistí : Ní neart go cur le chéile!

**Lá gan Sainéide Scoile/Non Uniform day proceeds to Daffodil Day Nurses €670.

Coirmceoil agus Aonach na Nollag RNB-R6 sa GMIT Rinneadh €3,192.55 míle buíochas gach duine ; Seachtain Cúraim-15-19/6/15 do ghach rang; ‘FÍS’ R6 ‘Bealach Glas’ ag dul ar aghaidh; Lá na hEolaíochta RNB-R6; Paráid R2-R6-17/3/15; Comaoineach/Céad Fhaoistinn/Do this in Memory/Walk in my Presence-Tuistí na scoile. Buíochas le Múinteoir Pádraig R2, Cór agus Grúpa Cheoil na scoile R3-R6-le Gearóid, Pádraig agus Aifreann na Scoile. ‘Díolacháin na gCácaí’ R6 Deardaoin 18/6/15 caitheamh an airgid le socrú; Rang 2 airgead ó na páist! í R2 a rinne Comaoineach Naofa: €250 Down Syndrome Mayo, €100 Rock Rose House, €100 Unicef. Bealach Glas-R5/R6; Rothaíocht-ardranganna.

Comórtaisí-Ghlac páistí páirt ghníomhach i ngach cinéal comórtas-coinnigh suas é!

Aiste do Réadóirí: Buaiteoirí Caoimhe agus Aoife R6-comhghairdeachas libh beirt!

Scór 2015: Ghlac na páistí páirt sa damhsa seitt, seannós, aithriseoireacht, amhránaíocht agus grúpa ceoil. Bhí na páistí beasúil agus bhí oíche taitneamhach ag gach duine i láthair i gCeathrú nag Con agus GRMA Muinteoir Máire agus tuistí as ucht bhúr dtacaíocht le na páistí ar an oíche. Tráth na gCeist-dhá fhoireann páirteach i gCathair na Mart. Fléadh Cheoil Mhaigh Eo-Comhrá i nGaeilge-chuir seisear isteach air, agus d’eirigh le dul Aoife R6, Deirbhle R5 agus Niamh R3 dul ar aghaidh go Connacht-Baile an Mhóta 4/7/15! Leanaimís ar aghaidh ag cleachtadh comhrá le chéile agus GRMA Muinteoir Máire as ucht cleachtadh a dh&eacut! e;anamh le na páistí. Ceoltóirí agus Amhránaí scoile; Fleadh na nÓg-maith an obair a pháistí! Seachtain na Gaeilge-atmasféar iontach scoile!/Féile Scoildramaíochta Áitiúil Scoil Raifteirí- Níor ghlach rang páirt ann i mbliana, ag lorg drámaí don bhiain seo chugainn. Páirteachas Scoile:Tidy-Towns-Schools/Comhairle Chreidmheasa/Texaco Postaeirí Ealíne, Leabharlann, Dathú, Seónna/Musicals Meanscoileanna, Disney sa TF; Ealín-Halla an Línéadaigh- Seó Puipéidí do NB gus go leor ceardlann ealíne agus rl., Cluichí-corr, iománaíocht-cuidiú ó Tony Stakelum, Caoimhín Boyle, Corey Schaill, peil Ghaelach-Niall Ó Dúbhghlas, Micí Feeney, Michéal Mac Éil-bua ! ag foireann buachaillí craobh an chontae RoinnB; D’eirigh le na cailíní dul chomh fada leis an chluiche ceannais Roinn B; Bhuaidh foireann amháin an Sciath sa blitz i mBreachmhaigh agus d’imir an fhoireann eile; saccar chaill siad 0-1 sa chéad chluiche, agus d’eirigh leo 6-0 sa dara cluiche, bhíodar gár, ach níor eirigh leo sa deireadh i Milebush; páirteach sa blitz eitpheile R6 Baile Loch Riach, agus Coláiste Dáibhéid; rothaíocht R5/R6- cómortas GMIT, an chéad comórtas fichille-trí Ghaeilge sa scoil le Gaelscoil Mhic Amhlaoidh, Gaillimh, comórtais/feiseanna damhsa, damhsa sean-nós, ceilí, snámh, lúthchléasaíocht-buíochas le Pádraig,Gearóid, iar-scoláirí Ghearóid Naofa don traenáil bhreise. Cuairt chuig Musa! em Thurlach Ceardlann Cluichí R1/2; Cluichí NB-NM; Cluiche imeartha sa Chomórtas Peile na Gaeltachta san Spidéal, bua i ndá cluiche; Turaisí Scoile na Ranganna, Athrothlú/Athchúrsáil/Taisteal ar Scoil/Bíthéagsúlacht/boscaí agus síolta ag fás-agus le hobair do Saoránacht Domhanda Brat Glas 6, Suíomh Idirlíona Scoil Raifteirí, Clár OCG/RSE R6, Aifreann agus Bronnadh na bhFáinní R6, Páistí Rang 5/6 leis an athrothlú,cairde cuideachta na naíonáin, agus go leor eile………..

Fáilte to Naíonáin Nua/Welcome to New Infants 17/6/15:

Naíonáin Bheaga-One Class begins Sept. 01: (4/5bl.d’aois)…Rooms 5 with Múinteoir Cristín.The Junior Infant class will be dismissed at 12:00 noon for their first two weeks from Monday, September 1-11 inclusive. PLEASE USE NEW CONCRETE PATH-PARK AND STRIDE for older pupils R2-R6-BE CAREFUL IN CAR-PARK AT PRIME TIMES AND KEEP CAR-PARKING SPACES FREE FOR NEW INFANTS in SEPTEMBER! Classes R2-R6 are asked to continue using park and stride to access school safely!

Don Bhliain Romhainn/The School Year Ahead 2015/2016: Planning: One Year at a Time.

Clarú Scoile/School Enrolments: We wish to remind all parents to check that the brother/sister of currently enrolled pupils in our school are registered to start school on the correct year. Ensure that your child is on the list by letter providing all necessary information: name, address, school enrolment year, date of birth of child, etc. to oifig na scoile. We welcome our new pupils who have joined our school this year, and we wish our pupils who are leaving the area well in their new schools. New families moving into town who wish to be included on the enrolment list may do so by making an appointment.
Oideachas Speisialta/Special Education (Learning Support and Resource teachers) : Despite Departmental cuts I have managed to retain two learning support posts in our school, with the help of SN Naomh Pádraig-5 hours. Due to some new assessments of pupils presenting with needs and with parental consent, an additional resource post is being sanctioned in the Department with an accumulation of Scoil Raifteirí hours amounting to 23.8, and the help of SN Béal Easa of 1.2 hours. Teacher serve that school one day in every five weeks. Buíochas le Múinteoirí Máire agus Audrey for their dedicated work with our pupils which has made a huge difference to their learning.
CARE IN CAR-PARK PLEASE for Drop-off/Pick-up!!!! and many thanks to everyone making great efforts with the park and stride. We are hoping to advance health and safety in the car-park as our priority and forward for 2015/16 for which we will be fundraising, and appreciate your support in the interest of safety for all users. A huge thank you to all the people who manage to get their children to school without causing any traffic hold-ups at the entrance gates. Buíochas to Ranganna 2-6 who use Geata Siopa an Rothair, park and stride, bike/walk, gach maidin agus tráthnóna! All schools will be having WOW(Walk on Wednesday Initative) from September. Exercise care, caution if using school park area, as the safety of all our pupils is paramount. We highly commend people who use their feet instead of the car! ‘Su! mmer Works’ much appreciated!
Buíochas: I wish to thank the parents and staff of the school, for their support and financial contributions towards our school fund-raising needs to date. I wish to acknowledge, and express my thanks to our Bord Bainístiochta and Coiste na dTuistí members for their hard work, time, effort and loyality to the school for our pupils. I wish to acknowledge proceeds from all fundraising activities including Coirmceoil agus Aonach na Nollag 2014/15, Old Clothes, Cácaí agus Sean Leabhair le buíochas le cách!
Ceól agus Damhsa: Buíochas do Nollaig Kilkenny agus Celine Monaghan don cheól, Bernaidín agus Louise Cresham, Caroline O’Malley, Liam Ó Scánláin don damhsa.

Culaith Reatha na Scoile:School Track suit is available at T-REX, Funsters-Industrial Estate and at Elvery’s. Parents may order during the school year, or may do so asap for Sept. All pupils must wear full school uniform/full track suit on all school days and on all school related activities, unless otherwise notified by the classteacher. The support of every parent is requested to ensure that the uniform rule is complied with by every pupil in the school. We ask all parents to buy at least two white polo shirts per child, two short-sleeved white shirts for the Infant Classes. Ensure that children have a supply of black tights or white socks. Coloured socks, coloured tights, coloured football jerseys are not allowed. Infant classes should wear shoes with Velcro. All items must be labeled clearly for easy identification, if mislaid. L! ong grey trousers, grey tie+grey pinafore+royal blue cardigan+royal blue v-knecked jumper+white shirt must be worn. The school uniform is available in Prendergasts/Fahy’s, at Main St. Please buy all items a size or two bigger to allow for growth, thus making it is possible to get two years wear from uniform/track suit. It is the responsibility of parents, and as such are obliged to insist that their children are complying with the uniform rule at all times, that it fits properly, and that it is washed and worn with pride. Board of Management adopted this school uniform/track suit with the full support of parents of the school. Parents requested the uniform because it was cheaper, easier, neater, and appropriate dress code for our Gaelscoil pupils. Should items be mislaid/missing/lost it is the duty of parents to retrieve or replace them.It is wise to have extra items for emergency. Support staff.

Aifreann agus Bronnadh na bhFáinní Rang 6 11/6/15: Buíochas leis an tAthair Pádraig Ó Fearchair agus Brídín Ní Cheallaigh, Conradh na Gaeilge don bhronnadh, Páistí Rang 6 ag ceól, canadh ag Gearóid as ucht eagrúcháin agus don Fís álainn. Buíochas le tuismitheoirí as ucht ullmhúcháin, tae, agus bia a chur ar fáil ó 6:30 go 8:30pm. Go raibh maith agaibh, gach baill ar Choiste na Tuistí. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Rang 6, agus le Múinteoirí as ucht an eagrúcháin, agus an obair, agus an cuidiú a thug sibh do na páistí beaga mar Cairde Cuideachta i rith na bliana.

R6As a parting gift to our school, we would appreciate any SR coats(Parade), or wearable track suits which would help out in 2015. Leave sixth classtext books to Múinteoir R6, if not passing them on!

Lá Spóirt: Lá Spóirt iontach ar an 8/6/15! GRMA le gach duine.

Turas Scoile: Buíochas le gach rang as ucht an Ghaeilge a labhairt agus na beasaí a thaispeaint. Everyone enjoyed the school tour, and we are delighted to report that everyone followed the teachers instructions carefully in the interest of health and safety for all .Tá cáil bainte amach ag páistí SRmar gheall ar an deá-iompair, Our school staff are so proud of our pupils who always conduct themselves with pride on school outings. Long may that tradition continue!! Coinnigh suas é!!!

Polasaí Nua na Leabhair Nua 2015: We ask that parents would follow lists as specified. Book lists in progress, watch out for second-hand books (in good condition) sales (Margaí!)in the classrooms on Tuesday 23/06/15, as arranged by the teachers. Agreed sale prices-in classes.

We ask parents to arrange the purchase of all School Books/Copies/etc. on Book List during the summer and safe return of all items required to teacher/classrooms by September 1, 2015. We ask parents to ensure that books and copies are covered and labeled with the pupils name in Irish, Class, name of book/copy,etc. Ní neart go cur le chéile! This should avoid bother during the rest of the school year.

Billí na Scoile/School Bills: Book grant for this year is cut to €11 per pupil. Forms available in oifig. We acknowledge and appreciate all your payments. Should problems arise regarding money payment and school bills, please make personal contact.

Teacsleabhar Scoil Raifteirí: Please return to the class teacher those very important school textbooks/Mayo Co. Library/SR library books which your child used this year. Every textbook should be returned in good condition, for pupils use for next year. We appreciate it very much when all outstanding books are returned.

Classes are allocated as follows/Ranganna Nua: (2015-2016)

Recruitment for some classes will be confirmed by text asap. in accordance with with rules and regulations for Primary Schools.

Naíonáin Bheaga (Páistí Nua): Múinteoir Cristín Uí Giobúin….Seomra 5.

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Nóirín Uí Dhonnchú ……Seomra 1.

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Niamh Uí Raois ……Seomra 2.

Rang 1: Múinteoir Nóirín De Búrca……Seomra 6.

Rang 2: Múinteoir Pádraig Ó Héanaigh……………Seomra 8.

Rang 3 agus Rang 4: Múinteoir Michelle Ní Reannacháin……………Seomra 9.

Páistí sa Rang 4 Meascaithe/Fourth Class Pupils in the Mixed Class for this year Múinteoir Michelle welcomes the following children into her class beginning in September:

Caoimhín, Caolán Ó C, Fianach, Muiris, Ethan, Brook, Cassie, Chloe, Emma agus Ella C

Rang 4: Múinteoir Audrey………….Seomra 10.

Rang 5: Múinteoir le deimhniú/TBC …………. ….Seomra 3.

Rang 6: Múinteoir Gearóid Ó Marcaigh…….……Seomra 4.

Foireann Oideachais Speisialta/Special Education Team:

Múinteoir Tacaíochta Foghlama/Acmhainní:…Máire Uí Shúilleabháin…Seomra trasna ó 7/8

Múinteoir Tacaíocht Foghlama/Acmhainní… ..Majella Ní Chonduibh..Seomra 7

Múinteoir Tacaíochta Foghlama/Acmhainní:… Múinteoir le deimhniú/TBC…..Seomra 7

Míle buíochas le gach duine: Stiofán Ó Móráin agus baill an Bhoird; an Fhoireann teagaisc; Laura an Rúnaí Scoile; Melanie an glanaitheoir; Aoife agus baill Choiste na dTuistí agus le Tuismitheoirí iomlán na scoile. Bíodh samhradh agus laethanta saoire sábháilte agaibh go léir. Tugaigí aire mhaith dá chéile!

Laethanta Saoire/Holidays: 25/6/15 at 12:00noon. Please arrange early collection of children. Reopening/Slán go dtí 8:50am ar an Mháirt 01/9/15.

School Times as follows: Naí. Bheaga Nua: 8:50-12:00nóin from 01/9/15 until 11/9/15.

Naí Mhóra 8:50-1:30pm; Rang 1-6 8:50-2:30pm.

Beir bua agus Beannacht,

Máire Treasa Uí Dhálaigh (Príomhoide).