20/06/11.
A Thuismitheoirí, a Cháirde,

CUIREADH FÁLTE ROIMH THUISMITHEOIRÍ: SEOMRAÍ NUA OSCAILTE AG TAOISEACH, ÉANNA Ó CIONNAOITH, T.D.

27/06/11 10:00am: Osclóidh an Taoiseach Éanna Ó Cionnaoith, TD., na seomraí nua atá curtha le cúl na scoile, ag tógáilithe 'Castlelough' faoi stiúr Taylors. Beidh an fhorbairt scoile seo á mbeannú ag an tAthair Pádraig Ó Fearchair. Bronnfaidh an Taoiseach na fáinní ar pháistí Rang 6. Tá carr-chlós úr ar chúl na scoile freisin. Beidh gá dúinn airgead a ardú chun na costaisí iomláine a ghlanadh. Beidh gá le airgead a ardú, agus táimid buíoch as bhúr dtacaíocht mar a thug tuismitheoirí thar na mblianta dúinn. Beidh cupán tae ar fáil.

PARENTS ARE WELCOME TO THE OFFICAL OPENING OF OUR NEW CLASSROOMS BY AN TAOISEACH, ÉANNA Ó CIONNAOITH.
27/6/11 10:00am: Bord Bainistíochta Scoil Raifteirí wishes to invite you to attend the official opening of our two new classrooms located at the back of our school building. Department of Education approved our grant application for replacement of one classroom in August 2010. The addition of two permanent classrooms, replacing our prefabs is a most welcome development in the history of the school for our present and prospective school pupils and staff. It is delightful that An Taoiseach Éanna Ó Cionnaoith, TD., will perform the offical opening of the new rooms, built in accordance with specification of Taylors Architects by 'Castlelough Construction' to the highest standards. An tAthair Pádraig Ó Fearchair will perform the blessing of the new structure. Rang 6 will receive the 'fáinne' from an Taoiseach. Bord Bainístiochta welcomes the additional parking facilities at the rear of the building. We will need to regulate our bus pick-up, set-down, walk-ways etc. approaching the school. In order to bring all our plans for our school to fruition we will need to do some fund-raising, and we hope that everyone will help out in the interest of better facilities for our pupils and staff in the years ahead. 'Ni neart go cur le chéile/Unity makes us strong'. Afterwards, you are most welcome to come and join us for a cupán tae!

Ar son na scoile ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach tuismitheoir as ucht bhúr dtacaíocht i rith na bliana. Bhí bliain iontach scoile ag na páistí agus táim cinnte gur bhain gach páiste tairbhe agus taithneamh as. Buíochas libh as ucht tacú a thabhairt dúinn ó thaobh cuidiú leis an nGaeloideachais, freastal ar Chruinnithe, agus tacú linn le rialacha na scoile a chur i bhfeidhm, chomh maith le tacú a thabhairt do imeachtaí scoile ar mhaithe le na páistí.
On behalf of the school, I wish to thank every parent for your support during this school year. I am sure that all pupils progressed, have gained useful knowledge and have enjoyed many of the opportunities, experiences, activities and subjects offered through the new experiences of the Revised Curriculum. Thank you for your support at school meetings, implementation of school rules, attendances and help during school activities for our pupils. I ngach scoil tá páistí agus a dtuistí tabhachtach, agus chomh maith le sin tá foireann maith teagaisc agus cúntach riachtanach agus tabhachtach.
Is maoine luachmhaire foireann teagaisc na scoile, a dhéanann freastal iontach ar pháistí na scoile ó thús go deireadh gach lá scoile. Buíochas le gach múinteoir/fostaí as ucht bhúr gcuid tacaíocht, comhoibriú, dian-oibre, díográis agus dílseacht don Ghaeloideachais agus don scoil. Go raibh maith agaibh uilig, as ucht an obair an-speisialta atá déanta ar son ár ndaltaí scoile. 2010/2011: Déanaimid na páistí a mheas agus a spréagadh agus ar eagla go ndéantar dearmad ar aon imeacht nó dhuine a luadh bí cinnte go bhfuil gach rúd clúdaithe sa rang/scoil. Seo cuid de na imeachtaí a tharla i rith na bliana sa scoil/buíochas le gach duine bainteach, páistí, múinteoirí, tuistí : Ní neart go cur le chéile!
Coirmceoil agus Aonach na Nollag sa GMIT, Dear Grace/Helix, Something Fishy R6 Bogstop R5, Eolaiocht GMIT ag R5, Comórtas Peile na Gaeltachta R6 Leitir Móir; Comaoineach/Céad Fhaoistinn/Procession R2 Buíochas le Múinteoirí Pádraig, Conall agus Gearóid, Scéim scríobh leabhair, R1, R3,R4, R5, R6. Comórtaisí: Scór 2011 Grúpa Cheoil/ Damhsa ar anSean-nós, Tráth na gCeist, Fléadh Cheoil, Fleadh na nÓg, Seachtain na Gaeilge/Féile Scoildramaíochta Áitiúil Scoil Raifteirí/Féile Chúige SN Sailearna "Ag Ealú san Oiche" R6 M. Cristín/Tidy-Towns/Comhairle Chreidmheasa/Texaco Postaeirí Ealíne, Leabharlann, Dathú/ Déanamh Pizza, Ealín, agus rl., Cluichí-corr, cúilí, iománaíocht, peil Ghaelach, saccar cluichí leath ceannais, fichill, damhsa, damhsa ceili, snámh, lúthchléasaíocht-buíochas le Pádraig,Gearóid, Conall agus Tríona, don traenáil bhreise. Turaisí Scoile, Athrothlú/Athchúrsáil/Taisteal ar Scoil Brat Glas, Suíomh Idirlíona Scoil Raifteirí/Riamhairí, Clár OCG/RSE R6, Aifreann agus Bronnadh na bhFainní R6, Múinteoirí Gearóid/Cristín, Blitz Spóirt, Cór agus Grúpa Cheoil na Scoile-Buíochas le Gearóid, Conall, Pádraig; Páistí Rang 5/6 leis an athrothlú,cairde cuideachta na naíonáin, agus go leor eile………..
Don Bhliain Romhainn/The School Year Ahead 2011/2012 This year we will have one class of Naíonáin Bheaga, and we wish our two classes of Rang 6 all the best amach anseo.
1. Parental Authorisation/Foirm Ceadúnais to be signed/returned to oifig na scoile
re: Data Protection Policy 2011; AUP re Internet; Dialann Scoil Raifteirí.
2. Clarú Scoile/School Enrolments: We wish to remind all parents to check that the brother/sister of the current enrolled pupils in our school are registered to start school on the correct year. Ensure that your child is on the list by letter providing all necessary information: name, address, school enrolment year, date of birth of child, etc. We welcome our new pupils who have joined our school this year, and we wish our pupils who are leaving the area well in their new schools. As you can see from the large posters at the gate, there are spaces available for pupils in Infant classes, and there is no longer a waiting list. New families moving into town who wish to be included on the enrolment list may do so by making an appointment. We appreciate your words of support and recommendations.
3. Oideachas Speisialta/Special Education (Learning Support and Resource teachers) : This area has been reviewed by the Dept., we are hoping to retain the services for this year. Buiochas le Múinteoirí Máire agus Niamh for their work with our pupils.
4. Drop-off/Pick-up and many thanks to everyone making great efforts with the park and stride. Buíochas to Ranganna 1-6 who use Geata Siopa an Rothair, park and stride, bike/walk, gach maidin agus tráthnóna! Beginning in September all schools will be having WOW(Walk on Wednesday Initative). Exercise care and caution if using school park area, as the safety of all our pupils is paramount. We highly commend those people who use their feet instead of the car!
5. Buíochas: I wish to thank the parents and staff of the school, for their support and financial contributions towards our school fund-raising needs to date. I wish to acknowledge, and express my thanks to our Bord Bainístiochta and Coiste na dTuistí members for their hard work, time, effort and loyality to the school for our pupils. I wish to acknowledge the receipt of €2,500, proceeds from Coirmceoil agus Aonach na Nollag 11, le buíochas le gach duine.
6. Foireann na Scoile: Buiochas agus Beannacht do Thríona Nic Fhinn agus Philomena Ni Chonmhaoil a thug seirbís iontach do pháistí na scoile agus a dtuistí. Beidh an tádh ar Ghaelscoil De hÍde, Gaillimh agus ar SN Naomh Pádraig Cathair na Mart. Fáilte ar ais le Majella Ní Chonduibh a bhéas linn tar eis trí bhliaina sos gairme. Best of luck and sincere thanks to múinteoirí Tríona and Philomena for the great service they provided for pupils and parents. We extend a warm welcome back to Múinteoir Majella after three years career break. Buíochas do Nollaig Kilkenny agus Celine Monaghan don cheól, Bernaidín agus Louise Cresham, Caroline O'Malley don damhsa.
Fleadh Cheoil Mhaigh Eo/Fleadh na nÓg: Go néirí go geal le gach buaiteoir a bhain páirt agus atá ag dul ar aghaidh! Comórtas F13, Comórtas F9-F11. Maith an obair! Bígí ag cleachtadh don Chomórtas Labhairt na Gaeilge sa Chraobh Chonnacht i mBaile an Mhóta mí Iúil agus Craobh na hÉireann i gCo. Chabhán mí Lúnasa.
Míle buíochas le gach páiste páirteach ann, a dtuistí, agus le Múinteoir Máire agus na múinteoirí ranga as ucht tacaíocht a thabhairt dóibh. Maith an obair, agus go háirithe le páistí a ghlac páirt don chéad uair, agus rinneadar iarracht maith. This competition is helpful and a useful preparation for children listening to and answering questions in Irish. It is very good practice for Oral Irish tests, and all children should be encouraged to take part sometime.
Culaith Reatha na Scoile:School Track suit is available at Wear-it-Out, Cavendish Lane, Castlebar. Parents may order during the school year, or may do so in September. All pupils must wear full school uniform/full track suit on all school days and on all school related activities, unless otherwise notified by the classteacher. The support of every parent is requested to ensure that the uniform rule is complied with by every pupil in the school. We ask all parents to buy at least two white polo shirts per child, two short-sleeved white shirts for the Infant Classes. Ensure that children have a supply of black tights or white socks. Coloured socks, coloured tights, coloured football jerseys are not allowed. Infant classes should wear shoes with Velcro. All items must be labeled clearly for easy identification, if mislaid. Long grey trousers, grey tie+grey pinafore+royal blue cardigan+royal blue v-knecked jumper+white shirt must be worn. The school uniform is available in Prendergasts/Fahy's, at Main St. Please buy all items a size or two bigger to allow for growth, thus making it is possible to get two years wear from uniform. It is the responsibility of parents, and as such are obliged to insist that their children are complying with the uniform rule at all times, that it fits properly, and that it is washed and worn with pride. Board of Management adopted this school uniform/track suit with the full support of parents of the school. Parents requested the uniform because it was cheaper, easier, neater, and appropriate dress code for our Gaelscoil pupils. Should items be mislaid/missing/lost it is the duty of parents to retrieve or replace them.It is wise to have extra items for emergency. Support staff.
Aifreann agus Bronnadh na bhFáinní Rang 6 13/6/11: Aifreann ag 7:00in. Bronnadh na bhFainní ar 27/06/11 ag an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaoith ag 10-11am. Buíochas leis an tAthair Pádraig Ó Fearchair as ucht gach rud i rith na bliana. Rinne páistí Rang 6 ag ceól, canadh iomann binn, léachtaí agus paidreacha, bronnadh don ofráil, agus rl. Buíochas speisialta le Múinteoirí as ucht eagrúcháin. Buíochas le na tuismitheoirí as ucht ullmhúcháin don tae, agus bia a chur ar fáil ó 6:30 go 8:30pm. Go raibh maith agaibh, gach baill ar Choiste na Tuistí. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Rang 6, agus le Múinteoirí as ucht an eagrúcháin, agus an obair, agus an cuidiú a thug sibh do na páistí beaga mar Cairde Cuideachta i rith na bliana.
Lá Spóirt: 14/6/11 Lá Spóirt iontach. GRMA le gach duine.
Turas Scoile: Buíochas le gach rang as ucht an Ghaeilge a labhairt agus na beasaí a thaispeaint. Everyone wants to enjoy the school tour, and we are delighted to report that everyone followed the teachers instructions carefully in the interest of health and safety for all .Tá cáil bainte amach ag páistí SRmar gheall ar an deá-iompair, Coinnigh suas é!!!
Naíonáin Nua ag teacht ar scoil/New Infants First School day:
Be aware that the naíonáin nua are beginning on the following date:
Naíonáin Bheaga: (4/5bl.d'aois)……..Tuesday June 21, 8:50-12:00 noon…Room 5. The Junior Infant class will be dismissed at 12:00 noon for their first two weeks from Tuesday, September 1-16 inclusive. Beware in the car-park!
Polasaí Nua na Leabhair Nua 2011:
Book lists have been prepared and are in the process of being issued to you, second-hand book sales (Margaí!)in the classrooms will be being organized by the teachers. We ask parents to follow the instructions on the Book Lists which have been organized by Rúnaí na Scoile Pádraigín agus na Múinteoirí Ranga. GRMA! We ask that parents would follow lists as specified.
We ask parents to arrange the purchase of all School Books/Copies/etc. on Book List during the summer and safe return of all items required to teacher/classrooms by September 1, 2011. We ask parents to ensure that books and copies are covered and labeled with the pupils name in Irish, Class, name of book/copy,etc. Ní neart go cur le chéile! This should avoid bother during the rest of the school year.

Billí na Scoile/School Bills: Please pay for Book Bills 2010/11Swimming 2010/11 bills asap. To all who have paid or made contact with us, please ignore this reminder and our thanks for your support. Book Rental and Swimming Bills for School year 2011/12 may be paid in September 2011. I wish to thank Pat, an Rúnaí who provides an excellent service, for all of us. We acknowledge and appreciate all your payments. Should problems arise regarding money payment and school bills, please make personal contact.
Teacsleabhar Scoil Raifteirí: Please return to the class teacher those very important school textbooks/Mayo Co. Library/SR library books which your child used this year. Every textbook should be returned in good condition, for pupils use for next year. We appreciate it very much when all outstanding books are returned.
Ranganna Nua: (2011-2012)
Naíonáin Bheaga (Páistí Nua): Múinteoir Cristín Uí Giobúin……Seomra 5
Naíonáin Mhóra Michelle: Múinteoir Michelle Ní Reannacháin….Seomra 1
Naíonáin Mhóra Tríona: Múinteoir Niamh Uí Raois………Seomra 2
Rang 1: Múinteoir Nóirín Uí Dhonnchú……Seomra 6
Rang 2: Múinteoir Pádraig Ó Héanaigh……………Seomra 7
Rang 3: Múinteoir Nóirín De Búrca……………Seomra 9
Rang 4: Múinteoir Máire Uí Mhaolabháil………….Seomra 8
Rang 5: Múinteoir Gearóid Ó Marcaigh….Seomra 4
Rang 6: Múinteoir Conall Ó Domhnaill……Seomra 3
Múinteoir Achmhainne:… Majella Ni Chonduibh..Seomra 10
Múinteoir Tacaíochta Foghlama:…Máire Uí Shúilleabháin….Seomra trasna ó 7+8

Míle buíochas le gach duine: Stiofán Ó Móráin agus baill an Bhoird; an Fhoireann teagaisc; Padraigín an Rúnaí Scoile; Joe an tAiritheoir; Melanie an glanaitheoir; Jacqueline Ni Mhaolruaidh agus baill Choiste na dTuistí agus le Tuismitheoirí iomlán na scoile. Bíodh samhradh agus laethanta saoire sábháilte agaibh go léir. Tugaigí aire mhaith dá chéile!
Laethanta Saoire/Holidays: 27/6/11 at 12:00noon. Please arrange early collection of children. Reopening/Slán go dtí 8:50am ar an Deardaoin 1/9/11…..
School Times as follows: Naí. Bheaga Nua: 8:50-12:00nóin from 1/9/11until 16/9/11.
Naí Mhóra 8:50-1:30pm; Rang 1-6 8:50-2:30pm.
Beir Bua agus Beannacht,


Máire Treasa Uí Dhálaigh (Príomhoide).

 

A Thuismitheoirí,
Please see attached, letter and data protection form.


Please download and fill in the data protection form and return to school. If you have any difficulty please let me know, and I will gave a copy of the form to your child.Needless to say 6th class children do not need to fill in the form.