13/06/16.

A Thuismitheoirí, a Cháirde,

Tuairiscí Scoile na bpáistí eisithe i rith na seachtaine seo, tríd r-phoist. Iarrann foireann na scoile ar thuistí a bheith dearfach and réadúil mar gheall ar na toraidh. Féach ar suíomh idirlíona www.ncca.ie chun dul i dtaithí ar an mhiniú atá le na scóranna. Maith an obair!

School reports are issued this week by e-mail for your attention-staff are asking parents to be positive and realistic regarding test results. Check NCCA website regarding interpretation of Sten score results. Well done!

Campa Samhraidh do pháistí bunscoile sa scoil ar an 4-8/07/16 €40 an pháiste-forms sent by e-mail/available in oifig na scoile. 10-2pm gach lá. (5 cláraithe R1-R6) Summer Camp through Irish.

Céad Lá Scoile: New Infants will be welcomed to Classroom#2 by Múinteoir Niamh for their first day on Wednesday 15/06/16. Children accompanied by a parent assemble outside main door until bell rings at 8.50am. The Junior Infant class will be dismissed at 12:00 noon for their first two weeks from August 31- September 16 inclusive. Children are required to speak as much Irish as possible from the outset, to be mannerly, wear labelled school clothes/short sleeved shirt/Velcro shoes, practice good eating and drinking habits using school lunch box, practice-putting on/off jacket/good toileting/handwashing habbits-useful skills for the children to practice at home with parental support. Parents are asked to make any Speech and Language reports or any other reports/concerns to M Niamh as a support for child’s learning. Early intervention works well. BE CAREFUL IN CAR-PARK AT PRIME TIMES PARENTS NEED TO MODEL SAFE PRACTICES-WALK ON NEW CONCRETE PATH-FOLLOW MARKINGS ON CAR-PARK, FOR SAFETY SAKE HOLD CHILDREN’S HANDS-LIMITED CAR-PARKING SPACES AVAILABLE FOR NEW INFANTS/NAÍONRA. MAKE SURE YOU TELL ALL DRIVERS COLLECTING/DROPPING-OFF THAT THE CAR MUST BE IN GEAR AND THE HANDBREAK IS PULLED WHEN PARKING IN SCHOOL CAR-PARKING AREA. (3 RUN-AWAY CARS 2015/2016-NO CHILD HURT).

Aifreann 7pm agus Bronnadh na bhFáinní 8pm Rang 6 Céadaoin 15/6/15: Buíochas leis an tAthair Seán Mac Cosghaire, Páistí Rang 6 don ceól, canadh agus Gearóid as ucht eagrúcháin don gheansaí nua agus don DVD. Buíochas le Coiste na dTuistí as ucht ullmhúcháin, tae, agus bia a chur ar fáil. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Rang 6 as ucht an téagrúcháin don oíche, agus an cuidiú do na páistí beaga mar Cairde Cuideachta i rith na bliana.

R6-As a parting gift to our school, we would appreciate any SR jackets(Parade), or wearable track suits/uniforms which would help parents out in 2016. Leave sixth class text books to Múinteoir R6, if not passing them on!

Polasaí na Leabhair Nua 2016: Parents are asked to follow class book lists as specified by class teachers. Lists are posted on website/e-mailed. Second-hand-books sales (in good condition) planned in the classrooms on Thursday 16/06/16, as arranged and priced by staff. Parents are asked to arrange the purchase of all School Books/Copies/etc. on Book List during the summer and return of all items to teacher/classrooms on our first day back Wednesday August 31, 2016. We ask parents to ensure that books and copies are covered and labelled with the pupils name in Irish, Class, name of book/copy,etc.

Teacsleabhar Scoil Raifteirí: Please return to the class teacher those very important school textbooks/Mayo Co. Library/SR library books which your child used this year.

Billí na Scoile/School Bills: We acknowledge and appreciate payments-Teas/Heating Contribution is €30 per family per year. Swimming Bill: €35 for one child; €45 for two; €52 for three+ for 2016/17. Problems regarding payment of school bills-please make personal contact. SR payment methods have been updated for your convenience, so that you may use electronic funds transfer into a school account. You will be receiving an e-mail in due course, and we have been assured that it is safe to use. GRMA to Lára, Rúnaí na scoile.

Classes are allocated as follows/Ranganna Nua: (2016-2017)

Naíonáin Bheaga (Páistí Nua): Múinteoir Niamh Uí Raois...Seomra 1.

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Cristín Uí Ghiobúin ……Seomra 6.

Rang 1: Múinteoir Pádraig Ó Héanaigh ……Seomra 2.... (Rang Niamh)

Rang 1: Múinteoir Nóirín De Búrca……Seomra 7.... (Rang Nóirín)

Rang 2: Múinteoir Nóirín Uí Dhonnnchú……………Seomra 9.

Rang 3: Múinteoir TBC………….Seomra 10.

Rang 4 agus Rang 5: Múinteoir Audrey Ní Fheargháil ……………Seomra 5.

Páistí sa Rang 5 Meascaithe/Fifth Class Pupils in the Mixed Class for this year will remain the same. Múinteoir Audrey welcomes the following children into her class beginning in September:

Caoimhín, Caolán Ó C, Fianach, Muiris, Ethan, Brook, Cassie, Chloe, Emma agus Ella C

Rang 5: Múinteoir Michelle…………..….Seomra 3.

Rang 6: Múinteoir Gearóid Ó Marcaigh…….……Seomra 4.

Foireann Oideachais Speisialta/Special Education Team:

Múinteoir Tacaíochta Foghlama/Acmhainní:…Máire Uí Shúilleabháin…Seomra trasna ó 8/9

Múinteoir Tacaíocht Foghlama/Acmhainní… ..Majella Ní Chonduibh..Seomra 11 (Seomra Réamh-dhéanta)

Múinteoir Tacaíochta Foghlama/Acmhainní:… Múinteoir Máire Ní Dhuibhghiolla…..Seomra 7

Ranganna Snámha do R2-R6 for 7 (30 min. classes) on Mondays beginning 12/9/16. Parents are asked to bring the children transferring into R2 to the Castlebar Swimming Pool during holidays, so that they are familiar with the changing area/undressing themselves/drying etc.! (long hair in ponytail only-no shampoo required). Last swimming class on 24/10/16.

Obair Scoile 2016/17: 1000B to staff: MSU/WSE; ‘Lift-Off to Literacy’-Ranganna NM Niamh agus Nóirín; ‘Friends for Life’ Programme to allelivate anxiety in children-pilot R4; Athbhreithniú: Whole School Annual Review of Anti-Bullying Care Credit Programme for R1-R6 on 01/06/16.

Féin-Mheastóireacht Scoile/School Self Evaluation: Rinne Dolores Ní Bhrádaigh agus Dolores De Bhál, cigirí ROS, cigireacht ar an obair le Mataí-Táblaí, Data, fadhbanna i bhfocal; Béarla-Oral Language-Oral Reports san tuairisc MSU a tharla 2,3,4 Nollaig. SSE Subject areas inspected were English-Oral Language-Oral reports; Mathematics-Tables, Data, Word Problems in the December 2016. Féin Mheastóireacht Scoile curtha ar athchló.

New Language Curriculum for primary schools: ROS/DES: Curaclam teanga na bunscoile do Ghaeilge agus Béarla do NB-R2 le tosnú 2016/2017. New language curriculum Gaeilge agus Béarla for NB-R2 with whole staff training in 2016/17.

Obair an Bhord Bainistíochta: Obair an tSamhraidh/SUMMER WORKS SCHEME 2016: Cuirimid fáilte roimh an deá-scéala seo! D’eirigh leis an scoil maoiniú a fháil chun an gás a chur isteach sa scoil i rith an tsamhraidh. Beimid ag súil go mbeidh an obair críochnaithe 31ú Dheireadh Fómhair ar a dhéanaí. SR is delighted and welcomes the funding and sanction received to proceed with installation of gas in our school from the SWS Department of Education and Skills. We look forward to the full completion of the works by October 31, 2016 at the latest.

Bus Éireann: Message from the school bus inspector that two bus routes may be disbanded due to lack of pupils using Michael Griffons Bus covering Glenisland/Westport Road, and Tony Lynskeys bus covering Straide routes. 9 pupils required to keep the buses on the road. If you need those routes to remain, pupils must use the service. People wishing to join are asked to contact Bus Éireann, Ballina.

Sláinte agus Sábháilteachas na daltaí scoile sa Charrchlós: Iarrtar ar dhaoine tiomáint mar is ceart agus an Phlean do Bhainistíocht Tráchta sa Charrchlós atá seolta amach chugaibh ar r-phoist a leanacht.

Health and Safety of pupils in the school car-park : All drivers accessing our school car-park are asked to follow the SR Traffic Management Plan that was sent as a reminder by e-mail on 12/05/16-Put car in gear + handbrake please!

CARE AND SAFETY IN CAR-PARK IS PARAMOUNT- for Drop-offs/Pick-ups!!!! Greater efforts with the park and stride is required by R2-R6. Buíochas to the children in Ranganna 2-6 who are actively using Geata Siopa na Rothair, Aurivo, Lidl, Knockthomas, gach maidin agus tráthnóna! Let us all begin a new trend and use our feet to get to school. WOW days (Walk on Wednesday Initative)-September.

Plean do Pháirc Spraoi an Bhaile atá déanta ag CoCo, tá spásanna breise páircéala, plean le hobair mhór a dhéanamh ar na bóithre i nGort na Fuaráin mar a fóilsíodh ar an suíomh idirlíona 2015. Is mór an trua é nach bhfuil maoine chun na hoibre seo a chríochnú go foirfe ag an am seo mar is ceart.

Plan for Castlebar New Town Park provided by Council- to include additional car-parking spaces, plan for substantial roadworks in Springfield, new crossing, traffic calming ramps, etc. as posted on website 2015. I have contacted the council, regrettably, the completion of the project awaits funding.

Plean le cuí a chur ar taobh amuigh den seomra réamh dhéanta 11. Obair i rith an tSamhraidh tríd Scéim Soisialta. Works during holidays to rectify the exterior of Seomra Majella, prefab 11 is planned. The work and the help of the Social Scheme staff to support SR with this project is much appreciated.

Imeachtaí/Events 2015/2016: We do our best to ensure that ability and talent of all pupils is acknowledged. Seo blas de cuid de na imeachtaí a tharla i rith na bliana sa scoil agus buíochas le gach duine bainteach, páistí, múinteoirí, tuistí : ‘Beatha teanga í a labhairt!’

Coirmceoil agus Aonach na Nollag RNB-R6 sa GMIT; R6 ‘FÍS’ NUA, new movie entry for competition entitled ‘Beir greim ar Bhruscair!’ Tidy School-comórtas CoCo; Comaoineach/Céad Fhaoistinn/Comhneartú/Do this in Memory/Walk in my Presence-Tuistí na scoile. Buíochas le Múinteoirí Pádraig R2, Sinéad R5, Gearóid R6, Páistí sa Chór agus Grúpa Cheoil na scoile R3-R6. Rang 2- GRMA le hairgead ó pháistí i R2 a rinne a gCéad Chomaoineach Naofa: €200 Down Syndrome Mayo, €200 Rock Rose House, €325 Marion House Alzheimers, Ballindine. Bealach Glas-R5/R6; Rothaíocht-39 páistí ó R5 agus R6 a d’fhreastal ar Chomórtas Sábháilteacht Rothair sa GMIT agus d’eirigh le Séan, Odhrán agus Aaron R5 an chéad duais a ghrucaint. Scór 2016: Ghlac na páistí páirt sa damhsa seitt, seannós, amhránaíocht agus grúpa ceoil. Craobh an Chontae ag an ghrúpa cheoil-Brian, Deirbhle, Caoimhe, Laoise R6 agus Caitríona R5! Tráth na gCeist. Fléadh Cheoil Mhaigh Eo-Comhrá i nGaeilge-d’eirigh le Éabha R5, Niamh R4 dul ar aghaidh go Craobh honnacht- Strokestown 2/7/16 i Scoil Mhuire agus le ceoltóirí agus amhránaí Caitríona R5 freisin. Fleadh na nÓg, Seachtain na Gaeilge, Féile Scoildramaíochta Áitiúil Scoil Raifteirí-inár ghlac Rang Michelle, NM Nóirín agus Niamh, agus Rang Sinéad páirt ann i mbliana. Chuaigh Rang Niamh agus Michelle ar aghaidh go SN Sailearna agus bhaineadar taitneamh as. Lá Spóirt 31/5/16! Turas Scoile na Ranganna ar fad. Cuireadh ó Clodagh san Iarsmalann-Cuairt ag Rang Michelle ar Na Lochlannaigh i mBÁC/Fís déanta ag Michelle agus a rang ar taispeáint sa Musaem Turlach. Cluichí agus traenáil iománaíochta agus peil Ghaelach do NB-R6 ag an Club. Cluichí imeartha sa Chomórtas Peile na Gaeltachta i Ros Comáin, iománaíocht, eitpheil, peil Ghaelach, Saccar, Ficheall. GRMA le Gearóid agus Pádraig. Brat Glas-Athrothlú, Taisteal ar Scoil, Bíthéagsúlacht, bosca na luibheanna, síolta fíáne, barraí curtha-do Brat Glas 7 ‘Beir greim ar Bhruscair’, GRMA Páistí Rang 5 leis an athrothlú,R6 le na cairde cuideachta na naíonáin, agus go leor eile………..

Don Bhliain Romhainn/The School Year Ahead 2016/2017: Clarú Scoile/School Enrolments: We wish to remind all parents to check that the brother/sister of enrolled pupils in our school are registered to start school on the correct year. Ensure that your child is on the list! Requirments: name, address, school enrolment year, date of birth of child, Copy of Birth Cert, Speech and Language/Psychological/Other reports etc. to oifig na scoile. We welcome all new pupils who have joined our school this year, and we wish our R6 pupils well in their new schools.
Oideachas Speisialta/Special Education (Learning Support and Resource teachers) : Two learning support posts are retained in our school. Due to some new assessments of pupils presenting with needs and with parental consent, an additional resource post has being sanctioned. Buíochas le Múinteoirí Máire agus Majella agus Máire Ní Dhuibhghiolla.
Sainéide agus Culaith Reatha na Scoile:School Uniform/Track suit is available at Prendergasts/Fahy’s Main St. Parents may order during the school year, or may do so asap for Sept. All pupils must wear full school uniform(3 days) /full track suit (2 days) on all school days and on all school related activities, unless otherwise notified by the class teacher. The support of every parent is requested to ensure that the uniform rule is complied with by every pupil in the school. We ask all parents to buy at least two white polo shirts per child, two short-sleeved white shirts for the Infant Classes. Ensure that children have a supply of black tights or white socks. Coloured socks, coloured tights, coloured football jerseys are not allowed. Infant classes should wear shoes with Velcro. All items must be labeled clearly for easy identification, if mislaid. Long grey trousers, grey tie+grey pinafore+royal blue cardigan+royal blue v-knecked jumper+white shirt must be worn. Please buy all items a size or two bigger to allow for growth, thus making it is possible to get two years wear from uniform/track suit. It is the responsibility of parents, and as such are obliged to insist that their children are complying with the uniform rule at all times, that it fits properly, and that it is washed and worn with pride. Board of Management adopted this school uniform/track suit with the full support of parents of the school. Parents requested the uniform because it was cheaper, easier, neater, and appropriate dress code for our Gaelscoil pupils. Should items be mislaid/missing/lost it is the duty of parents to retrieve or replace them. It is wise to have extra items for emergency. Support staff.

*School Shorts: Please cut up and hem track-suit bottoms which children have out-grown to be worn as school shorts in the hot weather. Royal blue shorts/navy are available in Heitons @ €4.50 a pair.

Turas Scoile na Ranganna: Maith an obair le na páistí as ucht rialacha na scoile a leanacht, as ucht an Ghaeilge a labhairt agus na beasaí a thaispeaint. Tá cáil bainte amach ag páistí SR mar gheall ar an deá-iompair. Our school staff are proud of our pupils who behave well on school outings. Long may that great tradition continue! Coinnigh suas é! Ní neart go cur le chéile!

Míle buíochas le Coiste na dTuistí, tuismitheoirí agus foireann na scoile a obraíonn go dian dícheallach ag tacú le bailiúcháin airgid €4,700 i mbliaina. Caithfear an tairgead ar threalamh TFC-teiligeoirí agus deisiúcháin i ranganna. Leanfar leis an obair seo de réir a chéile.

1000B to Coiste na dTuistí, parents and staff for your support and contributions towards fundraising for SR amounting to €4,700 for this year. Funds raised spent on ICT equipment-digital projectors and repairs in classes as required. This work is on-going as digital whiteboards will need replacing as funds permit.

Slán agus Beannacht:

We wish An tAthair Seán, Athair John the best of luck as they move on. Ár mBeannachtaí agus ár mbuíochas leo beirt. ‘Bronnadh na Teastais Cóineartaithe do Rang 5 agus Rang 6, agus go neirí libh’, will take place in halla na scoile at 10.30 am Tuesday (21/06/16) le cupán tae agus brioscaí-fáilte to tuistí Rang 5/Rang 6 agus gach duine atá in ann teacht.

Díolacháin na gCácaí Rang 6 ar an Mháirt 21/6/16: ‘Déan Cáca, Díol Cácá!’ R6.

Buíochas:

Fiontán Ó Murchú (Cathaoirleach) agus baill an Bhoird; Máire agus an Fhoireann teagaisc; Laura an Rúnaí Scoile; Airítheoir Chris; Melanie an glanaitheoir; Aileen agus baill Choiste na dTuistí agus le Tuismitheoirí iomlán na scoile.

Ceól agus Damhsa: Buíochas do Celine Monaghan do na ranganna piano agus Noel do ranganna ceoil, Bernaidín agus Louise Cresham, Caroline O’Malley don damhsa.

Celine’s piano classes will be offered outside of school hours commencing in September as requested by cigirí ag an MSU/WSE. Contact can be made by ringing Celine at 086-3365103. (Optional)

Noel Kilkenny-Wednesday lunch time tin whistle/any instrument Irish music class continues for R2-R6. (Optional)

Bernadine and Louise Cresham dancing classes continues for NM-R4 on Fridays during school time. NB will begin after the Easter holidays. Payment- as usual-€2.50 per lesson, €5 per family.

Laethanta Saoire/Holidays: FRIDAY 24/6/16 at 12:00noon. Please arrange early collection of children. To alleviate stress-no gift policy works well.

Scoil Reopens after holidays: Céadaoin 31/08/16 ag 8:50am. See www.scoilraifteri.com for 2016/17 closures and all school news items. See policies,information, healthy lunches etc. for pupils attending school.

School Times as follows: Naí. Bheaga Nua/New Infants: 8:50-12:00nóin from 31/8/16 until 16/9/16.

Naí Mhóra 8:50-1:30pm; Rang 1-6 8:50-2:30pm.

Bíodh samhradh slán sábháilte agus sona agaibh.

Beir Bua agus Beannacht,

Máire Treasa Uí Dhálaigh (Príomhoide).