Bronnadh 2003


Ar an Traein Suas

Christchurch Cathedral

Sharon Joyce, Comhairle Co. Mhaigh Eo, ag caint.

Minister for Education and Science, Noel Dempsey, presenting the flag.

Siopadóireacht

We had a look the Dublin Spire

Ag Bailiú an Bratach Glas

Bhíomar chun an Bratach Glas a fháil i mBaile Átha Cliath. Chuamar suas ar an 12/2/03.
D'éirigh mé ag fiche tar éis a sé ar maidin. Bhíomar ag an staisiún traenach ag a ceathú tar éis a seacht. Shroich an traein ag a fiche tar éis a seacht. Bhí Íde ó rang a cúig, Muinteoir Gearóid agus iníon Gearóid, Laura linn. Ba iad seo na stopanna a bhi againn : Gabhal Manulla, i gClár Chlainne Mhuris, Caisleán Riabhach, Ros Comáin, Ath Luain, Clóirtheach, An Tullach Mór, Cúl an tSúdaire agus ansin Staisúin Heuston. Nuair a shroich muid an staisúin d'fhág muid slán le ár gcairde ó Bhaile Uí Fhiacháin, agus Cathair na Mart. Fuair muid bus dhá-stór go dtí Sráid Ionadóireacht Uachtarach, Ansin siúl muid go dti 119 Sr. Capel don "I.P.C.C" "Irish Peatland Conservation Council" chun stampaí a fhágail. Fuair mise T-Léine do mo dheifúir ar €1 le "Save Our Boglands" scríobhta air, ansin chuaigh muid ar droicead trasna na Life. Nuair a chuaigh muid trasna d'fhéach muid siar agus chonaic muid an "Spire" D'fhéach muid ar feadh nóimead amháin, ansin chuaigh muid go dtí "Tailor's Hall" Chun ár ndinnéar a fháil. Ar an mbealach d'fhan muid ar Séipéal Eaglais Chriost. Thóg sé fiche nóimead orainn chun "Tailor's Hall" a fháil. Bhí muid ag fanacht ar feadh cúpla nóimead. Bhí ispiní agus práta, ansin le haghadh milseog.Bhí Strudel seacláide agam. Bhi uair agus caoga cúig nóimead fághta go dtí an séarmóin. Ag a fiche tar éis a do thosaigh an séarmóin. Tháinig Noel Dempsey chun na Bratacha a thabhairt amach. Bhí daoine ag caint ar feadh tamaill. Thóg duine pictiúr den ghrúpa ó Scoil Raifteirí nuair a thug an tAire an bratach dúinn. Nuair a d'imigh muid ó Tailor's Hall chuaigh muid go Sráid Grafton. Bhi a lán siopaí ar Sráid Grafton. Chuaigh muid isteach i gcúpla ceann acu.
Ar a cearthú chun a sé shroich muid Staisiún Heuston. Shroich muid Caisleán a Bharraigh ag a leath uair tar éis a naoi. Bhí lá an-deas againn.

Le Seán O Taidhg

 

Seo an bratach ag dul suas! Tháinig Tim Quinn, Cathaoirleach Chomhairle Chontae Mhaigh Eo, ag meán lae, ar an triú lá Márta, 2003, chun an bratach a ardú dúinn. Tá Aoibhinn agus Eimear ón gcoiste ag tabhairt cabhrach dó.

Seo pictiúir ón lá

Ag cur suas an bratach

Criostóir, Caoimhin agus Conchubhair ó Rang 6


Máire Treasa, príomhoide,
Úna Ní Ghabhláin, cathaoirleach na scoile,
Tim Quinn, cathaoirleach, Comhairle Chontae Mhaigh Eo,
Sharon Joyce, Environmental Officer, Comhairle Cho. Mhaigh Eo.

Na naíonáin agus na bratacha deasa

An Coiste os comhair na scoile

An Banna Ceoil

 

Sa Halla


Tim Quinn ag caint linn

Máire Treasa ag eagrú rudaí

 

Sharon Joyce ag caint leis an slua

Bhí an cupán tae tuillte

Seo Úna ag gearradh an cháca álainn a rinne Máire Uí Dhonncha

   

 

 

Back to top