Foclóir ó

Éalú san Oíche

 

gorta     
galar dubh    
ceárta     
gabha              
clú agus cáil   
teaghlach   
scafánta   
leisce       
ar ball    
cosa nochta   
de phlab           
d'airigh sé         
ag druidim     
fuadar          
drochbhail   
ar éigean    
is oth liom     
carn       
corpán
goill      
leaca     
séisín  
ar tí         
cúng                
faoiseamh 
suarach  
cillín             
eochair       
bréan     
ag bailiú nirt   
contúirteach         
lochta               
tost            

i ndán dó
go tréan
ag cleamhsán

easpa bia
potato blight
forge
blacksmith
fame
household/clann
strapping/sláintiúil
drogall/reluctance
tar éis tamaill
barefoot
with a slam
bhraith sé
ag teacht chuig/approaching
deifir
drochchuma/in a bad way
barely
I regret
heap
duine marbh
hurt/injure
flagstones
tip
about to
caol/narrow
relief
salach
cell
key
sour
ag éirí níos láidre
baolach/dáinséarach
ailéar/loft
ciúnas
ahead of him
go láidir
ag gearrán

ag cur fúthu       
teann feirge         
srian                
in aisce        
ag lorg déirce
soinneán
fonn
luas
mala
fána                           
mearbhall 
siléar
cuir i gcrích
éacht
mallacht
de ruathar
seál
tor                           
aiteann                
in achrann                
chuaigh sé ar imirce   
ag meath 
gallda   
meirbh
rian na gcos
ní túisce
go gasta    
mar dhea
go borb   
thairg sé
níor mhór dó
scríobtha    
lig sé osna
straois  
lasta
go maorga   

settling down
a fit of rage
rein/control/smacht
in vain
begging
gust
desire
speed
cnoc (eyebrow, freisin)
slope
confusion
cellar
put into effect
feat/achievement
curse
le deifir
shawl
sceach
gorse
in conflict
he emigrated
ag éirí lag/declining
foreign
close/te
footprints
no sooner
go tapaidh
ag ligint
brusquely/go crosta
he offered
bhí air/b'éigean dó
scratched
he sighed
meangadh/grin
ualach/load
nobly/mar rí