Foclóir ón leabhar

Amstardam

Buairt  trioblóid, worry
Allasúil  sweaty
Fiacha  debts
Iasacht  loan
Carn  heap
Tostach  ciúin
Go borb  brusque, abruptly
Coicís  dhá sheachtain
Osna sigh
Aiféala  regret
Teannas  tension
Damanta  damned
Faiteach  fearful
Coirpeach  thug
Coirceog  hive
Faoiseamh relief
Uacht  inheritance
Annamh  rare
Gan aithne, gan urlabhra  unconscious
Scagaire  filter
Ag búiríl  roaring
Táinte  saibhreas
Ag druidim ag teacht chuige
Dufair  jungle
Luasaire  accelerator pedal
Na boinn  the tyres
Go fiosrach  curiously
Ag siosarnach    rustling/whispering
Gan gíog ná míog as   gan torann as
Greadánach throbbing
De réir cosúlachta/dealraimh  apparently
Tréigthe  deserted
Gheit sé     bhog sé go neirbhíseach
Ag druidim leis   approaching him
Cnapán  lump/bump
Tais  damp
Maslach  insulting
D'airigh sé bhraith sé
Ag réabadh  shattering
Mearbhall  confusion/dizziness
Meirgeach rusty
Scoilt   bearna
Sháigh sé  he stuck in/out
Ag at (ataithe)   swelling (swollen)
Ar iarraidh missing
Samhnas   nausea
Scioból  barn
Piollairí  pills
Saothar in aisce in vain
Éadóchas  pessimism (lack of hope)
Árachas  insurance
Is méanar dó  it's well for him
In éad leo  envious of them
Is ar éigean  barely
Imirce   emigration
Fionnuar  lukewarm
Súigh   soak up
Ag teannadh   tightening
Cathaoir uilleach   armchair
In aisce   in vain
Fonn desire (also tune)
Reitriciúil   rhetorical

Suantraí    lullaby
Réiteach   solution
Tréad   herd
Nach méanar duit   Well for you!
Mainicín    model
Osna faoisimh    sigh of relief
Diaidh ar ndiaidh  de réir a chéile
Ag búiríl  bellowing/roaring
Rúidbhealach  runway
Ceann scríbe  destination
Mhaolaigh lessened
Bacach   lame
Ar leith   special
Cultacha   suits
Iall  lead (for dog)
leantóirí   trailers
Ag faire  ag féachaint
Fairsing  leathan
Bhearr  shaved
ag machnamh  ag smaoineamh
De dhíth de dhualgas(necessary)
Ag dul i méid   ag éirí níos mó
Nua-aimseartha  modern
Campa géibhinn 
Concentration Camp

Pointeáilte  punctual
Pluid    blanket
Smideadh   make up
Cumhrán   perfume
Amhrasach         doubtful/suspicious
Trédhearcach  transparent
Fiosrach  curious
Gearrthéarmach  short-term
Anaithnid            unknown/anonymous
Meancóg   botún/slip-up
Dallamullóg   blindfold
Gread leat   déan deifir
Diancheistiú   interrogation
Fonn  dúil, desire
Beathaisnéis  biography
Sonraí  details
Ar lár  in easnamh
Amhrasach  suspicious
Uathoibreach  automatic
Claibín  barr/cap
Anailisí   analyst
Slogtha  swallowed
Probhadán   test tube
Múisc  samhnas
Searbh  sour
Drogallach  reluctant
Braillíní   sheets
Cuir i leith air   accuse
Ar fiuchadh   boiling
Scaoil sé eascaine   he cursed
Dímheas   disrespect
Fianaise   evidence
Cúiteamh   compensation
Ar fónamh  well, functioning
Fiuchta  boiled
Maolaigh  ease
Amharclann  theatre
Go bagrach  threatening