Mise sa Siopa Spóirt

Nuair a bhí mise san idirbhliain, bhi orm dul ag obair ar feadh tamaill. Bhi orm áit a phiocadh chun dul gach Aoine ar feadh an bhliain. Phioc gach duine cúpla áit chun dul ann agus cabhrú. Bhi gach duine ag piocadh áiteanna difriúla agus bhi a lán smaointe iontacha ag daoine éagsúla. Roghnaigh mise cúpla postanna suimiúla, ach is é seo mo scéal is fearr.

Bhi áthas an domhain orm nuair a chuala mé go raibh mé in ann dul ag obair in Elvery’s Sports. Bhi mé chun dul ansin ar feadh ocht lá ar an iomlán. Seo céard a tharla i rith na laethanta sin.

Ar an chéad lá, ni raibh a lán le déanamh agam. Bhi orm obair taobh thiar den chúntar ar feadh an chuid is mó den lá. Ar an dara lá bhí mé ag obair le na bróga. Dhíol mé seacht bpéiri bróg. An triú lá a bhí an agus shiúil buachaill óg chugam. Dúirt sé go raibh sé ag iarraidh deich ngeansaithe peile a cheannach ach ní raibh aon airgead aige. Ní raibh a lán le déanamh ar feadh cúpla lá, ach ansin tharla rud an-suimiúil.

An lá deireannach a bhí ann agus bhi mé ag cabhrú le buachaill bheag. Go tobann, chonaic mé bean mí-shásta ag druidim chugam. Nuair a shroich sí mé, dúirt sí go raibh sí crosta gur dhíol mé liathróid di ar €15 agus go raibh praghas €12 scriofa air. Mo chara a dhíol an liathróid di ar an lá roimhe, ach cheap sí gur mise a bhí ann. Dúirt sí leis an mbainisteoir agus chic sé amach mé ón tsiopa. Ní cheapaim go mbeidh mé ag obair ansin riamh arís!

Emmet (2015)

 

 

‘Sam!’ scread mo mham suas an staighre. ‘Céard?!?’ a scread mé arais di. ‘Tá Mícheál ó Elvery’s ar an bhfón!’ a scread mo mham. Bhí mé thíos staighre i níos lú na soicind.
Dia duit a Mhícíl, a dúirt mé i nguth deas proifisiúnta. ‘Mise agus tusa ag an siopa 4:30: ceart go leor?’ Agus chríochnaigh sé an glaoch.‘Céard a bhí sin?’ a dúirt mo mham. ‘Ceapaim go bhfuil post agam ach níl me cinnte’ a duirt mé.

Ag 4:30, bhí mé i Elvery’s. Tháinig Micheál. ‘An bhfuil tú réidh chún obair?’ ‘ Sea’ a dúirt mé arais dó. Ag 5:00 a cloig,  tháinig na gardaí isteach. ‘An bhfuil sé ceart go leor leatsa má fhéachaimid timpeall?’ ‘Ar aghaidh libh,’ a dúirt mé.

Tar éis cúpla nóiméid, tháinig siad arais. ‘Tá brón orainn ach caithfidh muid an siopa a dhúnadh a dúirt na gardaí. ‘Cén fáth?’ ‘Mar bhí sibh ag sciúradh airgead an rialtais’. ‘Ach ní liomsa an siopa!’

‘Faigh sa charr,’ a dúirt na gardaí. Shuigh mé isteach. Nuair a fuair muid go dtí an staisiún, dúirt siad go raibh Micheál ar iarraidh mar ghoid sé airgead an rialtais.
‘Níl a fhios agam cad faoi atá sibh ag caint. ‘Tá a fhios againn. Sin an fáth gur mhaith linn tú a bheith mar GARDA RÚNDA , Ceart go leor?

sAm

 

 

Mark is ainm dom. Bím ag obair gach dara lá i Sports Direct. Tharla rud éigin ar an 4ú de mhí Márta. Éist le mo scéal.

Gach seachtain, tagann thart ar ochtó daoine chuig an tsiopa. Bím ag díol bróga peile agus liathróidí peile freisin. Is maith liom ag imirt spóirt. Táim ar fhoireann Mhaigh Eo sa pheil agus leadóg. Nuair atá ceist ag duine ag baint le spórt, bíonn an freagra is fearr agam. Táim i T.Y freisin agus bíonn sé an-deacair.

Lá amháin, bhí buachaill ag iarraidh bróga peile nua agus bhí mé lán sásta cabhrú leis. Ansin, tháinig mo bhainisteoir isteach le nuacht uafásach. Bhí gach rud sa siopa chun a beidh 66% as!

D’oscail mé an siopa ag a sé a chlog agus bhí thart ar céad caoga daoine ag fanacht. Bhí siad go léir réidh chun an doras a bhris. Nuair a bhí an siopa oscailte, bhí gach duine ag troid. “Chonaic mise é ar dtús!” “Nó, chonaic mise!” Bhí sé mar an tríú chogadh domhanda. Bhí bróga cispheile á chaitheamh thart ag daoine.

Uair amháin, bhí otharcharr ag teastáil mar bhí duine buailte le club gailf. Ag deireadh an lae, nuair a bhí gach duine imithe, ní raibh ach fiche geansaí Everton fágtha.Táim an-sásta ag obair i Sports Direct agus ba é sin an lá is measa riamh.

Darragh (2015)