Mise i bhFeighil an Tí

NUAIR A DÚIRT MO MHAM GO MBEADH SÍ AMUIGH AR AN SATHARN, BHÍ MÉ AR BÍS! NÍORBH FHADA GO RAIBH SÍ IMITHE. BHÍ POPCORN, SÚ ORÁISTE AGUS SEACLÁIDRÉIDH AGAM. ANSIN, CHUIR MÉ SCANNÁN IONTACH AR SIÚL!


TAR ÉIS TAMAILL, CHUIR MÉ GLAOCH AR MO CHAIRDE. DÚIRT MÉ GO MBEADH CÓISIR AGAM AR A SEACHT A CHLOG. THÁINIG SLUA MÓR DAOINE CHUIG MO CHÓÍSIR! THOSAIGH BEIRT BUACHAILLÍ AG TROID AGUS RINNE SIAD PRAISEACH DEN TSEOMRA SUÍ. BHRIS DUINE EILE AN FHUINNEOG AGUS THOSAIGH SÉ AG CUR BÁISTÍ GO TROM ISTIGH SA SEOMRA SUÍ. CHUIR MÉ PÍOTSA MÓR SAN OIGHEANN. ANSIN CHUIR MÉ CEOL AR SIÚL AGUS THOSAIGH GACH DUINE AG DAMHSA!


TAR ÉIS TAMAILL, BHÍ GACH DUINE TUIRSEACH AGUS THOSAIGH SIAD AG DUL ABHAILE. BHÍ MISE TUIRSEACH FREISIN. GO TOBANN, CHUAIGH AN T-ALÁRAM DÓITEÁIN AR SIÚL! RITH MÉ SA CHISTIN. RINNE MÉ DEARMAD AR AN BPÍOTSA! BHÍ DEATACH GACH ÁIT! CHUALA MÉ AN DORAS AG OSCAILT. MO MHAM A BHÍ ANN!


ILIA, RANG 6, 2013.