Lá ar an mBealach Glas/Day on the New Greenway

 

Greenway

On the first of May, our class went cycling on the Greenway.
In the morning, I cycled to school with Liam and Emmet. When we got to school, the hall was prepared for the Taoiseach who was coming to recognise the Web Schools award in the school.

We left early so we could go cycling. When we went outside the front door, we were greeted by a large amount of people. We got our bikes, helmets and high-vis jackets, and then we were ready to go. I found the cycle to Turlough very enjoyable because the pathway was very smooth.

When we reached Turlough House, there was water available in a tent. I took two bottles, because I was so thirsty. We enjoyed going down hills and talking. Before the duck race, the winners were already picked.  I came first and celebrated on camera. On our way back, we stopped at a bridge where we dropped our rubber ducks of for the race. I had already won but my duck didn’t even finish the race. He got stuck on a rock.

When we reached the school went to the playground; after we were greeted by the Taoiseach again.

I really enjoyed our day out on the greenway and I would recommend it to people of any age.

Darragh

 

An mBealach Glas Nua

An tseachtain seo caite chuaigh mise agus mo rang ag rothaíocht ar an mBealach Glas nua. An mhaidin sin, bhí gach duine ar bís. Rothaíomar ar feadh timpeall uair a chloig roimh a shroicheamar Teach Turlough.

Nuair a shroicheamar an teach, d’itheamar ceapairí agus d’ólamar uisce. Bhí cailín ag caint faoí cé comh maith a bhíeomar. Shuigh gach duine ag maoladh suas an moladh. Thosaigh Scoil Naomh Pádraig ag caitheamh uisce le cailíní Scoil Naomh Aingeal. Bhí siad comh neamhaibí

Bhí an bealach arais an t-am a d’éirigh rudaí suimiúil. Leath bhealach go dtí an scoil, stopamar chun Rás na Lachan a dhéanamh. Bhí an rás muinéal le muinéal, Ach sa deireadh ‘bhuaigh’ Darragh.

Nuair a shroicheamar an scoil, chuamar chuig pháirc súgartha. Bhíomar ag fanacht ar theacht an Taoisigh ach níor tháinig sé go dtí a dó a chlog.

-Sam

 

An Bealach Glas Nua

Lá amháin agus muid ar scoil, bhí chuile páiste ag obair ar ár scannán “An Bealach Glas”. Thosaigh an múinteoir ag caint. Dúirt sé go mbeimis ag dul ar ár rothair ar an mBealach Glas ar an gcéad lá de Mí Bealtaine. Bheadh an Taoiseach ann chun é a oscailt. Bhí áthas orainn go léir.
Chuaigh mé abhaile agus d’inis mé an scéal do mo chlann. Fuair mé mo rothar amach ón mbothán agus chuir mé ola ar an slabhra agus nigh mé é. Chuaigh mé amach ag rothaíocht ar an mbothar chun fáil amach an raibh an rothar ceart go leor le haghaidh an Bealach Glas. Bhí mé sásta go raibh sé.
Tháinig an lá. Bhí muid thar a bheith sásta. Bhí rothar ag gach duine, rothair mhóra, rothair bheaga agus go leor dathanna difriúla orthu. Tháinig An Taoiseach. Bhí sceitimíní orainn. Bhí páistí ó Scoil Naomh Aingeal agus Scoil Naomh Pádraig ann freisin agus cúpla daoine móra ó TY. D´oscail an Taoiseach an Bealach Glas. Fuair se bualadh bos mór ó ghach duine. Bhí na páistí an ó Naíonra Thír na nÓg agus bratacha glasa acu, bhí said ag screadaigh os ard.
Chuaigh muid síos an bóthar agus trasna an chéad droichead.  Bhí muid ag rothaíocht le tamall fada nuair a shroich muid  Músaem na hÉireann - Saol na Tuaithe. Bhí ceapairí, torthaí agus deoch uisce ann do gach duine. Bhí spraoi againn le cúpla nóimead agus ansin ar ais ar ár rothair chun rothaíocht ar ais go dtí Scoil Raifteirí. Bhí an ghrian ag taitneamh go h-ard sa spéir agus níl duine amháin ag gearán. Bhí lá aláinn againn.
Nuair a shroich muid an scoil, chuaigh muid le chéile go dtí an pháirc súgartha. Bhí spórt mór againn. Bhí an lá go h-iontach agus bhain mé taitneamh mór as. Beidh orm dul ar an Bealach Glas arís in éineacht le mo mhamaí.

Josh

 

An Bealach Glas Nua

An Aoine seo chaite chuaigh Rang a Sé ó Scoil Raifteirí ar an mbealach glas nua ó Scoil Raifteirí go dtí Turlough. Bhí muidne mall ag teacht amach mar bhí Enda Kenny sa scoil ag oscailte an digital schools programme dúinn. Nuair a tháinig muidne amach, bhí scoil Naomh Aingeal agus Scoil na Buachallí ansin freisin chomh mhaith le Scoil Naomh Iosaef.
Tar éis cúpla nóiméad chuaigh muid. Bhí mise beag nach ag an mbarr de na daoine ó Scoil Raifteirí. Bhí mé ag caint le Seosamh, Cian agus uaireanta le hAilín. Bhí an aimsir go hiontach do rothaíocht. Bhí muid go léir ag dul tapaidh agus thit duine ó scoil Naomh Aingeal agus bris sí cnámh. Ansin bhí muid i Turlough. Bhí an-spórt againn ag caint agus ag ithe.
Nuair bhí muid ansin thosaigh muid ag rith síos na coscéimeanna. Tar éis cúpla nóiméad rinneamar nóiméad don fís. Ar an mbealach ar ais thit daoine ach d’éiríomar muid. Ba é sin mo lá ar an mbealach glas nua.

Le Piaras

 

 

AN BEALACH GLAS NUA

Tá bealach glas nua ó Cáisleán a`Bharraigh go dtí Turlough. Rothaigh muidne, Scoil Naomh Aingeal,agus Scoil Naomh Pádraig. Tá an bealach glas nua díreach in aice ár scoil agus tá sé sin iontach.
Bhí muid beagáinín déanach mar tháinaig Enda Kenny chuig ár scoil agus thosaigh sé ag caint agus bhí sé iontach. Bhí  scoil Naomh Pádraig sa lár agus bhí Scoil Ráifteiri ag an mbun mar bhí an line an-mhór. Bhí muid ag rothaíocht ar feadh a lán ama. Fuair cúpla daoine  gortaithe ach bhí siad ceart go leor. Nuair a shroich muid Theach Turlach, d`ith muid a lán ceapairí agus úlla agus rudaí eile agus bhí sé go hiontach.
Tar éis cúpla nóiméid, chuaigh muid arais ar na rothair agus lean muid ar aghaidh. Nuair a shroich muid an scoil, bhí mo chosa an-phianmhar. Ní raibh mé in ann mo chosa a bhogadh mar bhí siad comh pianmhar sin. Bhain mé taitneamh as an mBealach Glas nua.

Rasheed

 

Ag Rothaíocht go dtí Turlough.


An Aoine a bhí ann. Bhíomar ag suí sa halla ag éisteacht le ‘Enda Kenny’ ag bronnadh duaise, don scoil, le haghaidh Scoil Digiteach. Ghlaoigh an múinteoir orainn teacht agus ár rothar a fháil. Bhíomar ag rothaíocht go dtí Turlough.

Bhí scoileanna eile ag teacht linn. Bhí clogaid agus seaicéaid ‘High Vis.’ orainn. Chuaigh na scoileanna eile romhinn mar bhí an múinteoir ag taifeadeadh le haghaidh an tionscamh a bhíomar ag déanamh faoi an mBealach Glas.

Bhíomar stoptha cúpla uair chun an taifidiú a dhéanamh. Nuair a shroicheamar Turlough, bhí ceapairí, úlla, banana agus uisce ag fanacht dúinn. Nuair a bhíomar críochnaithe, ghlaoigh an múinteoirorainn chun ‘shot’ eile a déanamh.

Nuair a bhí gach duine críochnaithe, thosaíomar ag rothaíocht aroís. Stopamar chun ‘Rás na Lachan’, a dhéanamh. Bhí an-spraoi agama g rothaíocht. Nuair a shroicheamar an pháirc súgartha, stopamar. Bhí an Taoiseach ag teacht. Fuaireamar cead ón múinteoir chun imirt sa pháirc.

Chuir sé glaoch orainn nuair a tháinig an Taoiseach. Bhí cúpla pictiúr tógtha agus ansin chuamar ar ais go dtí an scoil. Bhí lá iontach agam.                   
Caoimhe Ní Aileagáin