Teas sa Scoil

 

Seo staidéar a rinne an coiste ar theas sa scoil.
Ar an taobh chlé, tá an teas; ar an taobh dheas, feictear cén chaoi a bhraith na páistí sna seomraí.
Sa bhreis, rinne Caoimhín agus Raicheal staidéar ar na doirse tosaigh i rith an tsosa.

Above is a sample from the analysis of the temperature in a range of rooms in the school.
On the left is temperature readings during the 27th of February, 2017. On the right, is a visual check on each room.
In addition, the main doors were monitored during break time.

 

 

Cad a bhí le foghlaim?

What did we learn?

 

1 Tá na seomraí níos fuaire ar an Luan

2 Bíonn sé sách fuar sna seomraí luath ar maidin, ach te sna seomraí ag 2.30.

3 San iomlán, níl na seomraí ró-the: bhí seisear páistí gan geansaí sa scoil gach lá.

4 San iomlán, níl na seomraí ró-fhuar: bhí triúr gach lá ag caitheamh cóta (na páistí céanna?!)

5 Bhí gach seomra 2 chéim níos teo ar an lá a bhí te (11.5 céim; 20.5 céim).
Nuair atá sé fuar taobh amuigh, bíonn sé níos fuaire taobh istigh freisin.

6 Bíonn seomraí lán le páistí níos teo ná seomraí atá gan rang.

7 Bhí na doirse fágtha ar oscailt 7 n-uaire i rith sosa.
De ghnáth, ba iad na doirse chun tosaigh a bhí ar oscailt.

 

Le Déanamh

What changes should be put into effect?

 

1 Teas ar siúl níos luaithe gach maidin, ach ar an Luan go háirithe.

2 An córas teasa a chur as níos luaithe sa lá.

3 An córas teasa a chur as níos luaithe nuair atá an aimsir níos teo sa bhliain.

4 Ba chóir dúinn na doirse a choimeád dúnta ag am lóin nuair atá an aimsir fuar.
Beidh ar na cairde cuideachta a bheith cinnte go bhfuil siad dúnta.

 

 

Here are the graphs from all five days: