Feliz Navidad

 

Rang 3/4

Rang 5/6

Le Chéile

 

Feliz navidad...feliz navidad...
Feliz navidad, prospero año y felizidad

Feliz navidad...feliz navidad...
Feliz navidad, prospero año y felizidad

Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le sol-as Dé-é ag lon-radh ion-aibh
Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le háth-as i do chroí-í

Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le sol-as Dé-é ag lon-radh ion-aibh
Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le háth-as i do chroí-í

Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le sol-as Dé-é ag lon-radh ion-aibh
Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le háth-as i do chroí-í

Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le sol-as Dé-é ag lon-radh ion-aibh
Be-an-nach-taí-í na Nol-lag or-aibh
Le háth-as i do chroí-í

Le háth-as i do chroí-í

 

 

 

Child of the Poor/What Child is This?

ceol anseo

Help-less and hun-gry, low-ly, a-fraid

Wrapped in the chill of mid win-ter;

Comes now a-mong us, born in-to pov-er-ty's em-brace,

New life for the world.

Who is this who lives with the low-ly

Sha-ring their sor-rows, know-ing their hun-ger?

This is Christ, re-vealed to the world in the eyes of a child,

A child of the poor.

 

What child is th-is who laid to re-st, on Mary's la-p is sle-eping?

Whom an-gels gre-et with an-thems swe-et, while she-pherds wa-tch are keep-ing?

This, thi-is is Christ the Ki-ng whom shep-herds gu-ard and an-gels sing;

Haste, ha-ste to bring him la-ud, the ba-be, the so-n of Ma-ry.

 

 

 

Dhá amhrán le chéile:

 

 

 

 

Adeste Fidelis

Ta-gai-gí a phobail le háthas agus mórtas
Tag-aigí, tagaigí go Bethlehem
Tag-aigí  féach-aigí rugadh Rí ar aingil

Tagaigí 'gus adhraimis é
Tagaigí 'gus adhraimis é
Tagaigí 'gus adhraimis é, Críost an Rí

Can-aigí le lúcháir córacha na n-aingeal
Can-aigí ui-le thu-uas ar Neamh
Glóir do Dhia ins na harda

Curfá

Fáil-te a Thiarna ar an dea-mhaidin seo
A Íosa, a Íosa gach glóir duit
Bria-thar an Athar anois i gcolainn dhaonna

Curfá

Adéste Fidéles, laéti, triumphántes, 
Veníte veníte in Béthlehem. 
Natum vidéte, regem angelórum.

Veníte adorémus (x3), Dóminum


 

 

Nollaig Shona, Daoibh Go Léir

 

Sneachta 'g titim, timpeall orm

Páist' ag súgradh, spórt is spraoi

Seo an séasúr, Da-ai-dí na Nollag

Nollaig shona, daoibh go léir.

 

Dinnéar Nollag, bronntanais

Muid ag damhsa, is ag spraoi

Na déan dearmad...ar an leanbh Ío-sa

Ina stábla, lena chlann.

 

Curfá:

Tioc-faidh an sneach-ta, an Nollaig seo

Fear sneachta mór, ag féachaint orainn

Ag scá-táil...ar an bhFaiche Mhór!

 

Dinnéar Nollag, bronntanais

Muid ag damhsa, is ag spraoi

Na déan dearmad...ar an leanbh Ío-sa

Ina stábla, lena chlann.

 

Curfá

 

Sneachta 'g titim, timpeall orm

Páist' ag súgradh, spórt is spraoi

Seo an séasúr, Da-ai-dí na Nollag

Nollaig shona, daoibh go léir

Nollaig shona, daoibh go léir.

 

 

 

Pathway to Heaven

fís anseo

Ceol anseo

There’s a lady we know
And her husband, called Joe,
And they’re finding a pathway to heaven.

When they got there, oh no!
All the motels were closed,
And a stable was not what they came for.

Ooo, and they’re finding a pathway to heaven.
 
There’s a star in the sky,
And it brought three wise guys,
Who knew that the star had great meaning.
The kings arrived where they were,
Frankincense, gold and myrrh
Were the valuable gifts that were given.

(guitar) Ooo, and they bowed and worshipped
Ooo, and they bowed and worshipped.

If there are shepherds in the fields,
Don’t be alarmed now.
They’re spreading news about the new king.
Hey shepherds, go and find the manger,
And did you know,
This kid will save you from all your sin. (guitar)

And as we wind down through the years,
We find that Christmastime is here.
Mary’s the lady we all know,
And her son Jesus died to show,
That Christmas isn’t bought or sold,
And if you listen well to God,
The truth will come to you at last,
That Jesus died upon a cross, yeah,
And then the stone began to rooooo-oooll, (guitar)

And we’re finding a pathway to heaven.