Seo aiseolas ón tsuirbhé faoi chianfhoghlaim i nGaelscoil Raifteirí.

Feedback from parents based on a survey 'Distance Learning in Gaelscoil Raifteirí'.

 

(Níl ach cuid de na freagraí do cheisteanna 3, 8 agus 10 le feiceáil)

(There is only a sample selection of the responses from questions 3, 8 and 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár mbuíochas do ghach tuismitheoir a thug aiseolas don tsuirbhé seo.

Our thanks to all the parents who responded to this survey.