Bratach Uimhir 1: Bruscar

 

Our Green Code

 

 

In a country where people freely dump rubbish, throw litter on the ground and vandalise property, it's our duty to try to engender a spirit of respect for the world around us in the children of the school.

 

 

Seo na céimeanna tógtha i Scoil Raifteirí chun ár dtimpeallacht a dhéanamh níos folláine, agus chun an Bratach Glas a shaothrú.

These are the steps taken in our quest to help everyone at Scoil Raifteirí understand better how to look after the environment


An Coiste 2002-2003
Tagann an coiste le chéile gach mi nó dhó chun smaointe a fháil agus chun ár n-aidhmeanna a chur i gcrích.
It's the job of the committee to monitor progress and come up with new ideas and strategies during the year.
Policies are disseminated through the school and the locality by means of the committee members.

An Coiste
An Príomhoide, Máire Treasa, Bainisteoir na Scoile Úna Ní Ghabhláin, Múinteoirí Máire agus Gearóid, an tAiritheoir Seán Ó Súilleabháin, tuismitheoir Máire Uí Thaidhg agus páistí Seán, Íde, Aoibhinn, Eimear, Edwina agus Lycia.


Seo cuairteoir a tháinig ón gComhairle. Sharon Joyce visited us in February to officially launch our campaign to earn Scoil Raifteirí the Green Flag Environmental Award. Bhí sí ag caint faoi bhruscar agus athrothlú.

Seo Nóirín Hennigan from Comhairle Chontae Mhaigh Eo teaching Fourth Class about the Oak, Birch, Ash, Sycamore, Maple and Rowan trees generously provided by Mayo Co. Council during National Tree Week 2002, and how to plant them. Go raibh mile maith agat, a Nóirín!

Action

 

Education
Invite guest speakers to the school to speak on issues such as recycling and trees.
Ensure that Environmental Studies are given prominence in every classroom. Conduct projects and surveys.
Highlight an environmental topic at weekly assembly.


Committee
Elect a committee consisting of the principal, two teachers, pupil representatives and the caretaker to develop strategies and monitor progress.

Publicity
Inform parents and the local community of activities, and encourage their participation.

 

Plan

 

Litter Control
Organise teams to maintain cleanliness of school grounds every two months.
Encourage each and every pupil to keep the place clean.

Recycling
Inform the children of the possibilities of recycling in the school and at home.
Set up and maintain recycling projects in the school.

School Enhancement
Continue to plant trees, flowers and shrubs.
Provide nest boxes, bird tables, window boxes etc.

 


Seo Múinteoir Conall ag déanamh compere ag an taispeantas faisin.

Ag Déanamh an scoil níos deise le bleibíní.
Thanks to Fahey's Hardware

It was worth the effort.
Here are the daffodils in March.

Mar chuid den fheachtas atá Scoil Raifteirí ag déanamh chun an Bratach Glas a fháil don scoil, bhí Lá Mór Aicsean againn ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, 2002. Bhí fáilte roimh thuistí teacht isteach chun páirt a ghlacadh agus chun na heachtraí a fheiceáil.
Bhíomar ag plandáil eidhneáin agus bleibíní. Ghlanamar timpeallacht na scoile. Taobh istigh sa scoil, bhí obair ealaíon le feiceáil. Bhí eolas a bhailigh páistí ó na Ranganna Sinsireacha le feiceáil sa halla. Rinne Ranganna 1 agus 2 taispeántas speisialta sa halla ag 12.30 i.n., ag bronnadh éadaí a rinne siad as rudaí a bhí caite amach.Ag plandáil eidhneáin
Thanks to Baxter Healthcare!

An Fhoireann a bhailigh an bruscar

Hall Displays

Eolas faoin timpeallacht

Here are some of the excellent graphs printed out by fifth and sixth classes displaying information gleaned from the questionnaires they did on Transport and Recycling
Seo pictiúirí a rinne na naíonáin

Athrothlú ar siúl
We gather up fruit skins and other biodegradable matter left over from lunch in the school. Children from Fifth Class collect it from the special containers left in each classroom, and bring it out to the compost bin every day.
Briseann na craicne síos, agus faighimid cré nuair atá an próiséas críochnaithe.


Seo Máire Treasa ag tabhairt an chéad mála lán le cannaí chun athrothlú a chur i bhfeidhm.

Ar an gcéad lá Dheireadh Fómhair, bhí glanadh suas againn

· Cuir bruscar sa bhosca bruscair.
· R
oghnaigh do chosa in ionad cairr.
· A
throthlú in ionad sléibhte bruscair.
· N
í mór dúinn foghlaim faoin domhan.
· N
ósanna maithe sa bhaile freisin.

This is our Green Code

Seo páistí ó Rang 3 atá ag aimsiú na gcrann atá sa choill bheag taobh thiar den scoil. The trees are numbered, and it will be the job of schoolchildren to identify as many of the numbered trees as they can, using guidebooks. Rinneamar é seo ar lá seaca ag deireadh Mí na Nollag, 2002.

 

 

back to top

 

 

An Bord Dúlra

Clic anseo chun duilleoga agus bláthanna a fheiceáil
Click here to see our leaves and flowers page

 

 

Féach cad a chuireann daoine san abhainn!

 

 

bruscar san abhainn

 

Glanadh ar siúl

 

Chuireamar bleibíní nua san fhómhar 2003.
Let's hope the display will be as good as that of last Spring.Seo Nóirín Hennigan from Comhairle Chontae Mhaigh Eo teaching Fourth Class about the Oak, Birch, Ash, Sycamore, Maple and Rowan trees generously provided by Mayo Co. Council during National Tree Week 2002, and how to plant them. Go raibh mile maith agat, a Nóirín! 

 

An Aoine, 26ú Aibreáin, 2002

Agus muid ag iarraidh an Brat Glas a bhaint amach, agus timpeallacht na scoile a choimeád glan, d'eagraigh Scoil Raifteirí lá glanacháin. Fuaireamar na málaí agus na bibs ón Taisce.


i mbun oibre


roimh an nglanadh

Bruscar,bruscar i ngach aon áit , ar an tsráid agus ins na páirceanna. Bhi na bláthanna ann blianta o shin ach anois tá siad imithe mar gheall ar an mbruscar, fillteáin de barrai seaicláide, paiceid de Tayto agus a lán rudai eile. Tá go leor bruscar ann chun gach duine ar an pláinead seo a mharu mar tá an Domhan beagnach cludaithe le bruscar. Ansin beidh muid an- bhronach. Tá na daoine atá ag caitheamh an bruascair ar an talamh ag rá''Bhuel tá daoine ann chun e a phiocadh suas''.Ach ansin ni phiocann aon duine e suas agus teánn se sios faoi thalamh ansin . Fásann nios lu bláthanna gach blian go dti nach mbeidh aon bhláthanna fágtha. B'fheidir go sileann siad nach bhfuil bruscar ag deanamh aon damáiste .Ach tá se ag deanamh damáiste. Nil stopfaidh an truailliu go dti go dtagaimid le cheile''agus an teachtaireacht seo a thabhairt do dhaoine ar fud an domhan ''Stop ag chuir do bhruscar ar an talamh agus chuir e sa bhosca bruscair no e a áthrothlu sa bhanc áthrothlu.Tagann an-chuid salachair isteach ón tsráid.


Seo pictiúr den chúinne atá taobh amuigh de bhalla na scoile, gar don abhainn.

Tá sé i bhfad níos glaine anois!


 


We'll have clean games of football after this work!

Rath Dé ar an Obair!

An Fhoireann:
Niall, Seán, Órfhlaith, Íde, Aoibhinn, Edwina, Eimear, Lycia, Séaghan agus Saoirse.

 


Abair slán leis an mbruscar. We'll try not to let the rubbish come back as badly ever again.

 

Seo ealaín álainn a rinne páistí sa scoil ar ábhar bruscair.


Sa phictiúr seo, tá Íde ó Rang 4 ag impí orainn gan bruscar a chaitheamh san abhainn.


Rinne Tríona ó Rang 3 an pictiúr deas seo de Oscar an Cat.

Dhathaigh Lycia, ó Rang Naíonáin Shinsearacha, an pictiúr seo.

 


Taispeánann Sinéad ó Rang 2 nach rud deas é an bruscar a chaitheamh timpeall - ach baineann sí úsáid as bruscar chun é seo a rá dúinn!

 


Don't let down the world, says this message from Órfhlaith ó Rang 4


Táimid go léir bréan den bhruscar, a dheireann Eimear ó Rang 2 anseo.
Féach thart timpeall ort, tá bruscar i ngach áit. Suas go dtí timpeall fiche bliain ó shin ní raibh ach píosa beag truailliú in Eirinn. Ach anois tá bruscar i ngach áit, sna bailte móra, faoin tuath agus sna lochanna freisin. Seo scéal faoi:
Féach, duine ag cur sciodar sa pháirc. Ceapann tú go bhfuil sé sin ceart go leor, ach!! Tá tobar in aice leis an bpáirc, faigheann daoine uisce as. Beidh sé truaillithe le sciodar. An chéad lá eile, agus tá daoine ag fáil uisce ón tobar. I dtithe eile, tá an t-uisce ón tobar mar tá mains supply ag teacht uaidh.
Tharla sé seo leis an tobar in aice linne. Anois tá alán bruscair thart air freisin. Bíonn málaí plaisteacha le feiceáil thuas sna crainn. Uaireanta glanann Scoil Raifteirí an áit suas.
Ta bruscar i ngach áit, ar na sléibhte, sna bailte móra, faoin tuath, sna haibhneacha, ar an trá agus beagnach gach áit sa tír. Táimid in ann é a stopadh le glanadh suas. Anois tá airgead ar mhálaí plaisteacha, ach fós, mura ndéanaimid rud éigin eile faoi, beidh an áit truaillithe.
Niall
, Rang 5

This is part of the field behind the school.
Sa bhliain 2000, le cabhair ón gcoiste Millennium, thosaíomar ag plandáil i Scoil Raifteirí.

Tá seasca crann ag fás sa chúinne sin anois.

Seo na crainn atá againn os comhair na scoile.

Seo thíos na páistí i mbun oibre!

Here's work-in-progress on another project.
Rinneamar teach do na héin chun na hainmhithe a mhealladh go dtí timpeallacht na scoile.


Seo an teach agus é críochnaithe.

On the right is an example of the locals helping the school out!

Vandals decided to come in and smash the nestbox.


Anenomes ag fás sa seomra ranga

Here's one of the Anenomes in bloom

 

Here's a poor daffodil which has been drinking green food colouring!


Faraor, caitear bruscar i ngach áit.

 

Turas go dtí Derrinumera, Mí Meitheamh 2004, chun athrothlú a dhéanamh. Clic anseo chun pictiúirí a fheiceáil.

Seo ceann de na crainn a briseadh i rith Mí Meithimh 2004.

Dair a bhí ann.

 

Turas go dtí Derrinumera, Mí Meitheamh 2004, chun athrothlú a dhéanamh.
Clic anseo chun pictiúirí a fheiceáil.

Thógamar muirín agus scaipeamar amach é timpeall na gcrann nua i Mí Feabhra

Nach bhfuil sé an-salach!

Tháinig TJ ón monarcha Coca Cola i mBéal an Átha chun labhairt linn faoin gcóras athchúrsáil atá ar siúl acu

 

 

 


Bronnadh 2003


Ar an Traein Suas

Christchurch Cathedral

Sharon Joyce, Comhairle Co. Mhaigh Eo, ag caint.

Minister for Education and Science, Noel Dempsey, presenting the flag.

Siopadóireacht

We had a look the Dublin Spire

Ag Bailiú an Bratach Glas

Bhíomar chun an Bratach Glas a fháil i mBaile Átha Cliath. Chuamar suas ar an 12/2/03.
D'éirigh mé ag fiche tar éis a sé ar maidin. Bhíomar ag an staisiún traenach ag a ceathú tar éis a seacht. Shroich an traein ag a fiche tar éis a seacht. Bhí Íde ó rang a cúig, Muinteoir Gearóid agus iníon Gearóid, Laura linn. Ba iad seo na stopanna a bhi againn : Gabhal Manulla, i gClár Chlainne Mhuris, Caisleán Riabhach, Ros Comáin, Ath Luain, Clóirtheach, An Tullach Mór, Cúl an tSúdaire agus ansin Staisúin Heuston. Nuair a shroich muid an staisúin d'fhág muid slán le ár gcairde ó Bhaile Uí Fhiacháin, agus Cathair na Mart. Fuair muid bus dhá-stór go dtí Sráid Ionadóireacht Uachtarach, Ansin siúl muid go dti 119 Sr. Capel don "I.P.C.C" "Irish Peatland Conservation Council" chun stampaí a fhágail. Fuair mise T-Léine do mo dheifúir ar €1 le "Save Our Boglands" scríobhta air, ansin chuaigh muid ar droicead trasna na Life. Nuair a chuaigh muid trasna d'fhéach muid siar agus chonaic muid an "Spire" D'fhéach muid ar feadh nóimead amháin, ansin chuaigh muid go dtí "Tailor's Hall" Chun ár ndinnéar a fháil. Ar an mbealach d'fhan muid ar Séipéal Eaglais Chriost. Thóg sé fiche nóimead orainn chun "Tailor's Hall" a fháil. Bhí muid ag fanacht ar feadh cúpla nóimead. Bhí ispiní agus práta, ansin le haghadh milseog.Bhí Strudel seacláide agam. Bhi uair agus caoga cúig nóimead fághta go dtí an séarmóin. Ag a fiche tar éis a do thosaigh an séarmóin. Tháinig Noel Dempsey chun na Bratacha a thabhairt amach. Bhí daoine ag caint ar feadh tamaill. Thóg duine pictiúr den ghrúpa ó Scoil Raifteirí nuair a thug an tAire an bratach dúinn. Nuair a d'imigh muid ó Tailor's Hall chuaigh muid go Sráid Grafton. Bhi a lán siopaí ar Sráid Grafton. Chuaigh muid isteach i gcúpla ceann acu.
Ar a cearthú chun a sé shroich muid Staisiún Heuston. Shroich muid Caisleán a Bharraigh ag a leath uair tar éis a naoi. Bhí lá an-deas againn.

Le Seán O Taidhg

 

Seo an bratach ag dul suas! Tháinig Tim Quinn, Cathaoirleach Chomhairle Chontae Mhaigh Eo, ag meán lae, ar an triú lá Márta, 2003, chun an bratach a ardú dúinn. Tá Aoibhinn agus Eimear ón gcoiste ag tabhairt cabhrach dó.

 

 

Criostóir, Caoimhin agus Conchubhair ó Rang 6


Máire Treasa, príomhoide,
Úna Ní Ghabhláin, cathaoirleach na scoile,
Tim Quinn, cathaoirleach, Comhairle Chontae Mhaigh Eo,
Sharon Joyce, Environmental Officer, Comhairle Cho. Mhaigh Eo.

Na naíonáin agus na bratacha deasa

An Coiste os comhair na scoile

An Banna Ceoil

 

Sa Halla


Tim Quinn ag caint linn

Máire Treasa ag eagrú rudaí

 

Sharon Joyce ag caint leis an slua

Bhí an cupán tae tuillte

Seo Úna ag gearradh an cháca álainn a rinne Máire Uí Dhonncha